Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Technické aplikace materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321067 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Stanislav Krum (gar.), Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Zdeňka Jeníková, Jana Sobotová
Cvičící:
Zdeněk Tolde, Stanislav Krum (gar.), Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, Zdeňka Jeníková, Jana Sobotová
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Hlavní skupiny inženýrských materiálů a jejich charakteristiky. Materiálové vlastnosti mechanické, fyzikální, chemické pro kovy, polymery, keramiku, kovová skla a kompozity.

Rozdělení a označování materiálů dle EN. Materiál a jeho role v inženýrském návrhu technického objektu. Volba materiálu s ohledem na užitné vlastnosti. Typické aplikace u jednotlivých druhů materiálu v energetice, dopravě, chemii, elektrotechnice i biomedicíně.

Požadavky:

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena.

Osnova přednášek:

1.Základní skupiny technických materiálů a charakteristiky jejich vlastností, rozdělení a

označování materiálů dle EN, metoda optimální volby materiálu pro danou aplikaci

2.Materiálová problematika energetických centrál na fosilní paliva

3.Materiálová problematika lehkovodních tlakových jaderných elektráren

4.Vybrané aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu

5.Moderní kovové materiály na aplikace v dopravě

6.Aplikace kompozitů v leteckém a automobilovém průmyslu

7.Biomedicínské aplikace kovových i nekovových materiálů

8.Materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi v elektrotechnickém průmyslu

9.Význam povrchových vrstev a povlaků při aplikacích v agresivním prostředí

10.Široké uplatnění konstrukčních polymerních materiálů

11.Aplikace materiálů vyrobených práškovou metalurgií

12.Progresivní konstrukční keramika

13.Aplikace nových perspektivních materiálů v mezním stavu (nanomateriály, kovová

skla,tvarová paměť)

Osnova cvičení:

Návrh materiálu pro zadanou součást, dílec, konstrukční celek, nástroj.

Volba materiálu na tlakovou nádobu. Použití metody výběru dle kriteria LBB

( leak-before-break).

Vysokoteplotní koroze v plynu, kontrola použití materiálu na konkrétní aplikaci.

v oxidujícím prostředí za vysoké teploty.

Hodnocení dlouhodobého namáhání konstrukčních plastů.

Test biokompatibility-růst buněčné populace na pyrolytickém uhlíku.

Exkurze na vybrané pracoviště.

Cíle studia:

Seznámit studenty s materiály používanými v technické praxi a jejich charakteristikami.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

[3]MACEK, K. a kol. Materiálové inženýrství cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-215
Krum S.
Sobotová J.

08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA215
místnost KN:A-420
Krum S.
Sobotová J.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 4)
Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Krum S.
Sobotová J.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Krum S.
Sobotová J.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Učebna KA420
místnost KN:A-420
Krum S.
Sobotová J.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Karlovo nám.
Učebna KA420
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10925302.html