Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bakalářská práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2323993 Z 5 0P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Zdeněk Tolde, Petr Špatenka (gar.), Libor Beneš, Jiří Cejp, Ladislav Cvrček, Elena Čižmárová, František Denk, Jakub Horník, Jiří Janovec, Zdeňka Jeníková, Františka Pešlová, Jana Sobotová, Vladimír Starý, Taťana Vacková
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Bakalářská práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v dané problematice, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.

Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření diplomové práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Určí vedoucí práce bakalářské práce dle zvoleného tématu práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1820406.html