Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzikální metalurgie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2321071 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Jiří Janovec (gar.), Jana Sobotová, Petr Zuna
Cvičící:
Jiří Janovec (gar.), Jakub Horváth, Jan Krčil, Jana Sobotová, Petr Zuna
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá výkladem jevů a pochodů, které tvoří teoretický základ materiálového inženýrství a strojírenských technologií. Důraz je kladen na termodynamiku, difúzi, krystalovou mřížku a její poruchy, fázové přeměny, plastickou deformaci a zpevňující a odpevňovací procesy. Pozornost je věnována i degradačním procesům, tj. porušování materiálu, únavě, tečení, korozi, opotřebení a radiačnímu poškozování.

Požadavky:

Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena

Osnova přednášek:

1.Termodynamika čistých kovů a slitin

2.Difúze v kovech a slitinách

3.Fázové přeměny

4.Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky

5.Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky

6.Deformační chování kovů a slitin

7.Zpevňovací mechanismy

8.Odpevňovací pochody (zotavení a rekrystalizace)

9.Rozvoj porušení a lom

10.Lomová mechanika

11.Únava a únavové poškození

12.Tečení a lom při tečení

13.Koroze, opotřebení a radiační poškození

Osnova cvičení:

Termodynamika, exponent a modul zpevnění, lomová mechanika, aktivační energie rekrystalizace, únavové zkoušky

Cíle studia:

Seznámit studenty s jevy a pochody, které tvoří teoretický základ materiálového inženýrství a strojírenských technologií.

Studijní materiály:

[1]JANOVEC, J., MACEK, K., ZUNA, P. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008

[2]PLUHAŘ, J. a kol. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, ALFA Praha 1987

[3]FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KN:A-312
Sobotová J.
Janovec J.

09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312
místnost KN:A-309
Sobotová J.
11:30–13:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Karlovo nám.
Posluchárna KA309
místnost KN:A-312
Krčil J.
11:30–13:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312
místnost KN:A-312
Krčil J.
11:30–13:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Karlovo nám.
Posluchárna KA312
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1888706.html