Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BME povinné 20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7PMBAM Aplikovaná matematika česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
F7PMBBSC Biosystém člověka česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMBCZT Certifikace zdravotnické techniky česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
F7PMBDAE Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
F7PMBDP Diplomová práce
 
česky Z 12 80ZP Předmět není vypsán
F7PMBDS1 Diplomový seminář I. česky Z 5 4S Předmět je vypsán
F7PMBDS2 Diplomový seminář II.
 
česky Z 3 2S Předmět není vypsán
F7PMBEMEO Elektrotechnika a moderní elektronické obvody
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMBZAO Image Processing and Analysis anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMBKB Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMBKST Kvalita, spolehlivost, testování zdravotnických prostředků
 
česky ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PMBMAR Měření a regulace v biomedicíně
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMBNPM Nanotechnologie pro medicínu
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7PMBOP1 Odborná praxe I. česky Z 2 2 XT Předmět je vypsán
F7PMBOP2 Odborná praxe II.
 
česky Z 2 2XT Předmět není vypsán
F7PMBOP3 Odborná praxe III. česky Z 2 2XT Předmět je vypsán
F7PMBPOD Podnikatelství
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMBPPTD Pokročilá přístrojová technika pro diagnostiku česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMBPTT Pokročilá přístrojová technika v terapii
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
F7PMBRP Ročníkový projekt
 
česky Z 3 2S Předmět není vypsán
F7PMBSPMM Softwarová podpora a matematické modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMBSPB Statistika pro biomedicínu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
F7PMBVZ Veřejné zdravotnictví česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMBZMO Zpracování medicínských obrazů
 
česky Z 3 2C Předmět není vypsán
F7PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PMBCZS Číslicové zpracování signálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020787-F7PMB_POV_20.html