Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

01 2012 souhrn skupin 12B*KiP-KMEN pro i od 1 do 6

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2371047 Automatické řízení
 
česky Předmět není vypsán
2182019 Chemie
 
česky Předmět není vypsán
2141504 Elektrické obvody a elektronika
 
česky Předmět není vypsán
2141505 Elektrické stroje a pohony
 
česky Předmět není vypsán
2021041 Fyzika I.
 
česky Předmět není vypsán
2021025 Fyzika II.
 
česky Předmět není vypsán
2011021 Konstruktivní geometrie
 
česky Předmět není vypsán
2133025 Konstrukční cvičení
 
česky Předmět není vypsán
2381054 Management a ekonomika podniku
 
česky Předmět není vypsán
2011056 Matematika I.
 
česky Předmět není vypsán
2011062 Matematika II.
 
česky Předmět není vypsán
2011009 Matematika III.
 
česky Předmět není vypsán
2311101 Mechanika I.
 
česky Předmět není vypsán
2311102 Mechanika II.
 
česky Předmět není vypsán
2121500 Mechanika tekutin
 
česky Předmět není vypsán
2322029 Nauka o materiálu I.
 
česky Předmět není vypsán
2321039 Nauka o materiálu II.
 
česky Předmět není vypsán
2011049 Numerická matematika
 
česky Předmět není vypsán
2012037 Počítačová grafika
 
česky Předmět není vypsán
2372041 Počítačová podpora studia
 
česky Předmět není vypsán
2181026 Přenos hybnosti, tepla a hmoty
 
Předmět není vypsán
2132001 Strojírenské konstruování I.
 
česky Předmět není vypsán
2131002 Strojírenské konstruování II.
 
česky Předmět není vypsán
2133013 Strojírenské konstruování III.
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
2133014 Strojírenské konstruování IV.
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
2372083 Technická měření
 
česky Předmět není vypsán
K331068 Technologie I.
 
česky Předmět není vypsán
K341014 Technologie II.
 
česky Předmět není vypsán
2121023 Termomechanika
 
česky Předmět není vypsán
2131005 Vývoj techniky
 
česky Předmět není vypsán
2012035 Základy algoritmizace a programování
 
česky Předmět není vypsán
2153005 Základy energetických přeměn
 
česky Předmět není vypsán
2383001 Základy práva
 
česky Předmět není vypsán
2131512 Části a mechanismy strojů I.
 
česky Předmět není vypsán
2131026 Části a mechanismy strojů II.
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30005683-12B-KMENK_TZI_STR.html