Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Části a mechanismy strojů II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131026 ZK 3 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Předmět přímo navazuje na Části a mechanismy strojů I. a dále studentům doplňuje informace o částech strojů tak, aby na konci kurzu student disponoval uceleným přehledem a znalostmi o problematice částí strojů, které od něj očekává průmyslová sféra. Předmět je zakončen zkouškou složenou z části výpočetní, teoretické a skicovací, které v omezeném rozsahu zahrnují prověření znalostí z ČMS1 (to je nezbytné, protože student musí prokázat, že pobral látku za dva semestry v celé její šíři a zásadních souvislostech).

Požadavky:

Zkouška:

- znalost celého rozsahu přednášené látky,

- schopnost naskicovat bezpředlohově zadaná uložení hřídelů v převodovkách s valivými ložisky,

- numerické výpočtové řešení zadaného příkladu jednoduché konstrukční úlohy s použitím technické literatury

Osnova přednášek:

• Kuželová soukolí

• Šroubová a šneková soukolí

• Převodovky a části převodovek

• Převody třecí

• Převody lanové

• Převody řemenové, řetězové

• Mechanické pružiny vinuté

• Mechanické pružiny jiné

• Hydraulika

• Pneumatika

• Mechanismy a jejich části

• Stavební prvky konstrukcí

• Rezerva pro účast experta z průmyslu

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Získání poznatků a základních konstrukčních návyků pro návrhy dalších strojních součástí a mechanismů navazující na předmět Části a mechanismy strojů I. Seznámení se základními teoriemi, výpočtovými modely, postupy výpočtů a principy navrhování strojních součástí a montážních jednotek všeobecného použití.

Studijní materiály:

Jančík, L., Zýma, J.: Části a mechanismy strojů (bakalářské studium). ČVUT Praha, 2004

Zýma, J.; Neužil, M.: Části a mechanismy strojů. Potrubí a armatury. ČVUT Praha, 1998

Bolek, A.; Kochman, J.: Technický průvodce 6, Části strojů, 1. a 2. svazek. SNTL Praha, 1989 a 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10726502.html