Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2182019 KZ 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základní principy a zákonitosti obecné a fyzikální chemie v rozsahu předpokládajícím ideální chování soustav, které jsou ilustrovány na technických aplikacích.

Látkové soustavy. Základy termodynamiky (I. a II věta td.). Fyzikální rovnováhy jednosložkových a vícesložkových soustav. Reakční kinetika. Chemická rovnováha. Reakční teplo. Látkové a energetické bilance chemických procesů. Iontové rovnováhy. Elektrochemie. Elektrolýza. Galvanické články. Koroze. Přehled vybraných procesů anorganické a organické chemie. Experimentální stanovení koncentrace látky v roztoku (laboratorní úloha).

Požadavky:

Vypracování laboratorního protokolu.

Složení zápočtového testu.

Osnova přednášek:

•Látkové soustavy.

•Stavové chování látkových soustav a termodynamické vlastnosti tekutin.

•Fázové rovnováhy jednosložkových soustav.

•Fázové rovnováhy vícesložkových soustav.

•Reakční kinetika. Termochemie a uskutečnitelnost reakcí.

•Chemická rovnováha.

•Látkové a energetické bilance chemických procesů.

•Disociace, iontové rovnováhy a pH.

•Elektrochemie - elektrochemické články (galvanické, koncentrační, palivové články).

•Elektrochemie – elektrolytické články.

•Koroze (chemická a elektrochemická koroze, protikorozní ochrana).

•Vybrané procesy anorganické chemie.

•Vybrané procesy organické chemie.

•Polymery a plasty.

Osnova cvičení:

1. Názvosloví.

2. Složení soustav - koncentrace.

3. Stavové chování ideálního plynu.

4. Soustavy s chemickou reakcí - látkové a energetické bilance.

5. Laboratorní úloha - stanovení koncentrace látky v roztoku.

6. Elektrochemie.

7. Projekt - výpočet vybraných návrhových parametrů zařízení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kolářová H., Šedivý V., Šulc R.: Základy fyzikální chemie. Skriptum ČVUT

Žitný R., Krýsa J.: Chemistry (introductory course). Textbook CTU.

Moore W.: Fyzikální chemie. SNTL Praha, 1979

Russell J.B.: General chemistry, McGraw Hill, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10732402.html