Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strojírenské konstruování III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2133013 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Konstrukce montážní jednotky zadané parametricky - syntetický přístup. Návrh variant řešení zadané úlohy, návrh funkčních uzlů, návrh konstrukčního řešení úlohy s rozborem geometrické přesnosti (návrhový výkres, výkresy součástí, výkres sestavení, technická zpráva)

Požadavky:

Základní dovednosti 3D modelování v CAD (Inventor, Solid Edge, Solidworks apod.)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Zadání úlohy

2) Rešerše existujících konstrukčních řešení

3) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty

4) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty

5) Návrh konstrukčního řešení úlohy

6) Tvorba 3d modelu

7) Tvorba 3d modelu

8) Tvorba 3d modelu

9) Návrhový výkres

10) Tvorba výkresové dokumentace

11) Tvorba výkresové dokumentace

12) Tvorba výkresové dokumentace

13) Technická zpráva

14) Zápočet

Cíle studia:

Procvičení a prohloubení znalostí z SK1 a SK2 potřebných pro předměty SK4, ČMS1, ČMS2 a PROJEKT

Studijní materiály:

[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008.

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1502506.html