Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Počítačová grafika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2012037 KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Předmět se zabývá matematickou teorií křivek a ploch v počítačové grafice a jejich vizualizací. K praktickému modelování a k demonstraci významných geometrických vlastností křivek a ploch je použit NURBS modelář Rhinoceros.

Požadavky:
Osnova přednášek:

•Křivka: definice, vlastnosti, podmínky spojitosti v bodě napojení dvou křivek.

•Modely křivek: Bézierova křivka (definice, vlastnosti, de Casteljau algoritmus konstrukce bodu na Bézierově křivce, napojení).

•Coonsova kubika (definice, vlastnosti), Coonsův kubický B–spline (definice, vlastnosti, uzavřený, otevřený).

•Coonsova kubika: konstrukce krajních bodů segmentů a tečných vektorů v krajních bodech).

•B–spline křivka (uniformní ukotvená křivka, definice, vlastnosti).

•Vztahy mezi modely křivek.

•Plocha: definice, vlastnosti, plátování.

•Modely ploch: přímková přechodová plocha (určená okraji ve směru u, v), plocha hyperbolického paraboloidu.

•Coonsova bilineární plocha.

•Bézierova plocha, B–spline plocha.

•Plátování. Vztahy mezi modely ploch.

•Příklady užití počítačového modelování křivek a ploch v technické praxi.

•Některé algoritmy počítačové grafiky – barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.

Osnova cvičení:

Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skritum ČVUT, Praha, 2008.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1509206.html