Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strojírenské konstruování II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2131002 Z,ZK 4 2P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Cílem předmětu je studenty naučit základy ISO GPS (Geometrical Products Specification), tolerování lineárních a úhlových rozměrů, předepisování textury povrchu, předepisování geometrických tolerancí, rozměrové obvody, kótování a tolerování kuželů, tolerování závitů. Studenti budou také trénovat práci s podklady a tříděním informací (hledat v katalozích a normách). Na hodinách cvičení se setkají s praktickými ukázkami tvořených úloh, dílenských kontrol apod.

Požadavky:

Zápočet z SK1, základní dovednosti v CAD software (Inventor, SolidEdge, SolidWorks, Catia, PTC Creo, ...).

Osnova přednášek:

• Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Úvod do tvorby „bezvýkresové dokumentace“.

• ISO GPS – Tolerování lineárních a úhlových rozměrů – základní terminologie,

• Uložení (spojení) náboje a hřídele. ISO soustava kódů. Symboly u rozměrů.

• Rozdíl mezi rozměrem a vzdáleností.

• ISO GPS – Tolerování geometrie a tvaru – základní pravidla, geometrické tolerance tvaru, orientace, házení a polohy.

• Problematika základen, požadavky maxima a minima materiálu.

• Rozměrové obvody (RO) – 1D toleranční analýzy, základní terminologie, příklady výpočtů.

• ISO GPS – Tolerování textury povrchu – Základní parametry (profilová a plošná metoda).

• Kótování na výkresech, výpočty parametrů, příklady

• ISO GPS – Kótování a tolerování funkčních kuželů.

• Výpočet komplexnějších RO (tolerančních analýz).

• Tolerování závitů. Kótování a tolerování závitů; zobrazování tolerančních polí.

Osnova cvičení:

1) Ozubená kola

2) Ozubená kola

3) Spojení náboje s hřídelem

4) Spojení náboje s hřídelem

5) Kótování a tolerování funkčních kuželů

6) Zadání montážní jednotky

7) Jednotka - skici dílčích uzlů

8) Jednotka - tvorba 3d modelu

9) Jednotka - tvorba 3d modelu + tvorba návrhového výkresu

10) Jednotka - tvorba výkresové dokumentace

11) Jednotka - technická zpráva

12) Rozměrové obvody

13) Zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí z SK1 a získání základních teoretických znalostí potřebných pro předměty SK3, SK4, ČMS1, ČMS2 a KC.

Studijní materiály:

Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ: tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2020. 173 stran. ISBN 978-80-01-06715-4.

Petr, K. Elektronické podklady pro předmět Strojírenské konstruování II. MOODLE, ČVUT v Praze, 2021 a novější.

Leinveber, J. a Vávra, P. Strojnické tabulky: učebnice pro školy technického zaměření. Šesté vydání. Úvaly: Albra, 2017. xv, 943 stran. ISBN 978-80-7361-111-8. (nebo novější)

https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2131002
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10419702.html