Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
2015_BEEMH Humanitní předměty 4 povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B16MME Makro a mikroekonomika
 
Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM)
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B1B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství
 
KZ 3 2P+2C Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B1B31EOS Elektrické obvody Z,ZK 6 3P+2S Z povinný předmět programu
B1B02FY1 Fyzika 1
 
Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B1B15VYA Výpočetní aplikace
 
KZ 4 2P+2C L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B17EMP Elektromagnetické pole Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1B34EPS Elektronika pro silnoproud KZ 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 7 3P+1L+2C Z povinný předmět programu
B0B01KAN Komplexní analýza Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B14ZVE Základy výkonové elektroniky Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 2P+2L L povinný předmět programu
B1B15EN1 Elektroenergetika 1
 
Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět programu
B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět programu
B1B13VST Výkonové součástky a technologie
 
Z,ZK 5 3P+2L L povinný předmět programu
B1B14ZSP Základy elektrických strojů a přístrojů
 
Z,ZK 5 3P+2L L povinný předmět programu

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1B15EN2 Elektroenergetika 2 Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project Z 4 4s Z,L povinný předmět programu
B1B13VVZ Výroba výkonových zařízení
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
B1B15EN3 Elektroenergetika 3 KZ 4 2P+2L Z povinný předmět oboru
B1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_BEEMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 15 15s L,Z povinný předmět programu
B1B13SEZ Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět oboru
2015_BEEMPV Povinně volitelné předměty programu 4 povinně volitelný předmět
2015_BEEMVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod701009742805.html