Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy elektrotechnického inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14ZEL KZ 3 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět doplňuje studentům potřebné znalosti z oblasti tvorby technické dokumentace, technického textu a jeho prezentace. Druhá polovina semestru je věnována vysvětlení a procvičení základních partií elektrotechniky, aby vstupní znalosti studentů byly srovnány na úroveň potřebnou v dalších semestrech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Technická dokumentace v elektrotechnice

2. Technické zobrazování

3. Kótování a tolerance

4. Kritické myšlení (K13116)

5. Prezentace (K13116)

6. Základní typy signálů v silnoproudé elektrotechnice

7. Základní pojmy z elektrotechniky

8. Základy zapojování prvků v elektrotechnice

9. Elektroinstalace

10. Základní veličiny elektrického a magnetického pole

11. Řešené příklady

12. Polovodičové prvky

13. Psaní technických zpráv

14. Rezerva na přesuny výuky

Osnova cvičení:

1. Seznámení s elektronickými informačními zdroji na fakultě.

2. Technické kreslení - elektrické schéma.

3. Technické kreslení - perspektiva, zobrazování.

4. Grafické zpracování naměřených dat.

5. Kritické myšlení (K13116)

6. Prezentace (K13116)

7. Seznámení se s osciloskopem a přípravkem RC.

8. Měření na přípravku RC.

9. Měření na přípravku RC - pasivní prvky.

10. Početní příklady - pasivní prvky, řazení.

11. Měření na přípravku RC - pasivní prvky, řazení.

12. Zápočtový test

13. Zapojování elektrického obvodu, pájení.

14. Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1212
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4688306.html