Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Průmyslové počítačové systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B13PPS Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1B13PPS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných pří řízení v elektrotechnice a energetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Jsou probírány základní číslicové obvody, zobrazení čísel v počítači a práce s nimi, základní bloky počítače a mikropočítače a jejich funkce, jednoobvodové mikropočítače a vestavné aplikace, průmyslové počítače, provedení počítače do průmyslového prostředí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B13PPS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1B13PPS

Požadavky:

Zpracování dílčích úloh na cvičení.

Úspěšné absolvování testů.

Podrobně viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Osnova přednášek:

1.Zobrazení čísel v počítači, zpracování čísel počítačem, logické proměnné, znaky.

2.Kombinační číslicové obvody, návrh, popis, příklady.

3.Základní sekvenční číslicové obvody, návrh, popis, zjednodušování

4.Základní pojmy, blokové schéma počítače, mikropočítače, základní funkce

5. Části mikropočítače a jejich funkce, paměť mikropočítače.

6.Přerušovací systém, periferní obvody, vstupy a výstupy, komunikace.

7.Převodníky, čítače a další obvody.

8.Instrukční soubor mikroprocesoru.

9.Programování mikropočítačů - jazyky, prostředí, další nástroje.

10.Programování průmyslových systémů, SCADA

11.Pracoviště pro vývoj mikroprocesorových aplikací, návrh.

12.Mikropočítač a jeho okolí - napájení, rušení, emise, zkoušení počítačů.

13.Průmyslové počítače, PLC, PAC, IPC, provedení, vlivy okolního prostředí.

14.Příklady aplikací, funkční bezpečnost a spolehlivost.

Osnova cvičení:

1.Číselné soustavy a převody mezi nimi

2.Zobrazení zápornych čísel a aritmetické operace, pevná a pohyblivá řádová čárka

3.Laboratorní cvičení, návrh a realizace kombinačních logických obvodů

4.Laboratorní cvičení, návrh a realizace sekvenčních logickych obvodů

5.Samostatná úloha, test

6.Laboratorní cvičení, práce s mikropocesorem, vývojové prostředí

7.Laboratorní cvičení, práce s mikrprocesorem, vstupy výstupy.

8.Laboratorní cvičení, práce s mikroprocesorem, převodník.

9.Programování mikroprocesoru ve vyšším jazyce. Test

10.Úvod do práce se SCADA systémem

11.Üloha se SCADA systémem

12.Laboratorní cvičení, komunikace SCADA systému s okolím.

13.Ukázky průmyslového řešení mikropočítačů.

14.Test, zápočet

Cíle studia:

Orientace v technických prostředcích pro řízení a automatizaci technologických procesů, praktická cvičení s logickým řízením, základy práce s jednoduchým mikroprocesorem, základy práce se SCADA systémem; orientace v oblasti vlivů prostředí na provedení průmyslových počítačů.

Studijní materiály:

Pinker, J: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2011

Antošová, M., Davídek V.: Číslicová technika, Kopp 2009

Klaus Tkoltz a kol.: Příručka pro elektrotechnika, Europa - Sobotáles 2006

Literatura k ST8 viz http://martin.feld.cvut.cz/~kuenzel/A1B13PPS/index.htm

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13PPS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4621306.html