Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výpočetní aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15VYA KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní znalost programového prostředí MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. V rámci předmětu jsou probírány a programovány metody numerické integrace, řešení obyčejných diferenciálních rovnic, práce s komplexními čísly, s maticemi a vektory a metoda uzlových napětí pro řešení elektrických obvodů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Úvod do logiky a struktory jazyka Wolfram Mathematica

2.Patterny, Set, SetDelayed, Trace, Table, definice funkcí

3.Pure Functions, Map Apply, Eulerova metoda řešení ODE, Nest

4.Simpsonův integrál, Fit, nejmenší čtverce, úvod do elektrických obvodů ve Wolframu

5.Metoda uzlových napětí, Cases, NDSolve

6.Parametrické řešení algebraických rovnic, Theveninův teorém, funkce pro paralelní a seriové řazení součástek

7.Komplexní čísla a ustálený harmonický stav ve Wolframu

8.Ukázka řešení obvodu v harmonickém ustáleném stavu

9.Přenos obvodu, Fourierova řada ve Wolframu

10.Homogenní vedení, ukázky řešení soustav obyčejných lineárních diferenciálních rovnic

11.Interpolace, simulace šumů

12.Ukázka použití nejmenších čtverců pro identifikaci parametrů obvodu

13.Optimalizace, gradientní metody, simulated annealing, genetické algoritmy, penalizace pro řešení vázaných extrémů

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672.

Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7.

http://www.mathworks.com/

Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese:

https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Poznámka:
Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4630206.html