Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektroenergetika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15EN3 KZ 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět B1B15EN3 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A1B15EN3 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Jan Kyncl
Přednášející:
Jan Kyncl, Petr Žák, Petr Žák
Cvičící:
Marek Bálský, Jan Kyncl, Jan Rimbala, Jan Votava
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se zákony sdílení tepla, s návrhem a použitím odporových, dielektrických, indukčních a obloukových elektrotepelných zařízení. Dále je probrán úvod do problematiky tepelné pohody člověka a vytápění interiérů. Část zaměřená na základy světelné techniky se věnuje základním světelně technickým pojmům, fotometrii, přehledu světelných zdrojů a svítidel, a typům osvětlovacích soustav a jejich dimenzování.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Optické záření. Proces vidění. Základní světelné technické veličiny

2.Základy měření světelně technických veličin

3.Světelné zdroje a jejich parametry

4.Svítidla a jejich parametry

5.Osvětlovací soustavy. Zásady osvětlování. Oslnění

6.Metody výpočtu parametrů osvětlovacích soustav. Toková metoda.

7.Bodová metoda výpočtu osvětlenosti.

8.Základy sdílení tepla vedením, sáláním a konvekcí.

9.Přímý odporový ohřev, příklady aplikací.

10.Nepřímý odporový ohřev, příklady aplikací.

11.Indukční elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

12.Dielektrická a mikrovlnná elektrotepelná zařízení, princip, příklady.

13.Obloukové pece, příklady, připojení na síť.

14.Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

HABEL, J.: Základy světelné techniky. Učební text ČVUT FEL, Praha 2012

HABEL, J., Žák P. a kol.: Světlo a osvětlování. FCC Public s.r.o., Praha 2013

HRADÍLEK, Z., LÁZNIČKOVÁ, I., KRÁL., V.: Elektrotepelná technika. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 264 s. ISBN 978-80-01-04938-9.

LUCAS, Pref. by Jean: Induction, conduction électrique dans l'industrie. Paris: Centre Français de l'Électricité [u.a.], 1996. ISBN 28-699-5022-5.

SAZIMA, M.: Sdílení tepla. 1. vyd. Praha: SNTL, 1993, 716 s. ISBN 80-030-0675-9.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B15EN3
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-54
Kyncl J.
Žák P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-54
místnost T2:C3-132
Kyncl J.
Žák P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-132
St
místnost T2:F1-114
Rimbala J.
Bálský M.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Konzultační K315
místnost T2:C2-85
Rimbala J.
Bálský M.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvičebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4629706.html