Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy elektrických strojů a přístrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B14ZSP Z,ZK 5 3P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1B14ZSP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět vysvětluje principy strojů pro přeměnu mechanické energie na elektrickou a zpět. Jsou probrány principy funkce a vlastnosti základních točivých a netočivých elektrických strojů. V návaznosti na chování elektrických strojů jsou probrány základní přístroje pro jištění a spínaní včetně problematiky a chování elektrického oblouku.

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Osnova přednášek:

1.Elektrický pohon a jeho komponenty. Principy a zákony elektromechanické přeměny energie.

2.Stejnosměrné stroje, princip, konstrukční provedení, základní charakteristiky. Dynama a motory.

3.Spouštění, řízení rychlosti a brzdění motorů. Společné vlastnosti stejnosměrných strojů, principy komutace.

4.Transformátory, princip, konstrukční provedení, základní vlastnosti. Spojení vinutí trojfázového transformátoru.

5.Základní provozní stavy a paralelní spolupráce. Točivé magnetické pole a střídavé stroje točivé.

6.Asynchronní stroje, princip, vlastnosti, použití. Jednofázový asynchronní motor.

7.Elektrické stroje pro energetiku. Synchronní generátory, princip činnosti a konstrukční provedení.

8.Úvod do elektrických přístrojů. Fundamentální jevy v elektrických přístrojích.

9.Spínání stejnosměrných VN obvodů. Transientní jevy v obvodech stejnosměrného proudu.

10.Spínání střídavých VN obvodů. Transientní jevy v obvodech střídavého proudu.

11.Spínací přepětí ve střídavých obvodech VN a NN. Spínací přístroje pro obvody NN.

12.Jisticí přístroje pro rozvody NN, jejich charakteristiky a aplikace.

13.Ochranné přístroje pro rozvody NN, proudové chrániče, svodiče přepětí.

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, řiditelné zdroje a jejich ovládání

2.Spouštění a reverzace stejnosměrného motoru. Měření otáček a momentu. Cejchování tachodynama

3.Motor s cizím buzením - zatěžovací charakteristiky

4.Řízení otáček stejnosměrného motoru s cizím buzením

5.Transformátor - měření naprázdno a nakrátko, náhradní schéma

6.Asynchronní motor - spouštění, momentová charakteristika

7.Synchronní alternátor - fázování na síť, práce na síti

8.Ovládání elektrického stroje pomocí stykačů -stykačové kombinační obvody

9.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů I

10.Aplikace programovatelných relé v obvodech řízení rozváděčů II

11.Nadproudé relé, vypínací charakteristiky

12.V - A charakteristiky stykačů

13.Měření oteplení proudové dráhy

14.Opravná měření, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2015

2. Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006

3. Flurscheim, C.H., Power Circuit Breaker, Theory and Design. IEE.1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4693206.html