Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínské inženýrství - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMBAM Aplikovaná matematika KZ 4 2P+1C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMBBSC Biosystém člověka Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
F7PMBCZS Číslicové zpracování signálů Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMBZAO Image Processing and Analysis Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMBOP1 Odborná praxe I. Z 2 2 XT Z povinný předmět
F7PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu KZ 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PMBSPB Statistika pro biomedicínu Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMBDAE Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
Z 4 4C L povinný předmět
F7PMBEMEO Elektrotechnika a moderní elektronické obvody
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7PMBKB Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7PMBMAR Měření a regulace v biomedicíně
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
F7PMBOP2 Odborná praxe II.
 
Z 2 2XT L povinný předmět
F7PMBPOD Podnikatelství
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
F7PMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
F7PMBRP Ročníkový projekt
 
Z 3 2S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMBCZT Certifikace zdravotnické techniky Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PMBDS1 Diplomový seminář I. Z 5 4S Z povinný předmět
F7PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně Z,ZK 5 2P+1C+1L Z povinný předmět
F7PMBOP3 Odborná praxe III. Z 2 2XT Z povinný předmět
F7PMBPPTD Pokročilá přístrojová technika pro diagnostiku Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
F7PMBSPMM Softwarová podpora a matematické modelování Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
F7PMBVZ Veřejné zdravotnictví ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví
Peter Kneppo, Václav Kratochvíl 
ZK 3 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMBDP Diplomová práce
 
Z 12 80ZP L povinný předmět
F7PMBDS2 Diplomový seminář II.
 
Z 3 2S L povinný předmět
F7PMBKST Kvalita, spolehlivost, testování zdravotnických prostředků
 
ZK 3 2P+1C L povinný předmět
F7PMBNPM Nanotechnologie pro medicínu
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
F7PMBPTT Pokročilá přístrojová technika v terapii
 
ZK 3 2P L povinný předmět
F7PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
 
ZK 3 2P L povinný předmět
F7PMBZMO Zpracování medicínských obrazů
 
Z 3 2C L povinný předmět
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1136426501005.html