Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_JCHB volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie
Jiří Zima 
ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02DEF1 Dějiny fyziky 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
16EPAM Exaktní metody při studiu památek ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02PRAK Fyzikální praktikum česky KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
02KF Kvantová fyzika česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2 česky Předmět je vypsán
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B česky KZ 4 3+1 Předmět je vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02ZJFY Základy jaderné fyziky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
18ZPRO Základy programování česky Z 4 4C Předmět je vypsán
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023617-BSPJCHV.html