Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Jaderná chemie

Studijní program: Jaderná chemie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BSPJCH1 BS P_JCHB 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
0
BSPJCH2 BS P_JCHB 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
0
BSPJCH3 BS P_JCHB 3. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 15 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSPJAZYKYZK BS P jazyky zk
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSPJCHV BS P_JCHB volitelné předměty
0
BSPJAZYKYZAP BS P jazyky zap
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 180
Celkový počet kreditů 180
BS P_JCHB 1. ročník [BSPJCH1]

Vykonání zkoušky 15ANCH1 je podmíněno úspěšným absolvováním předmětů 15LABT.Vykonání zkoušky 15ANCH2 je podmíněno úspěšným absolvováním předmětů 15ANCH1 a 15ANP.Vstup do praktika je podmíněn úspěšným absolvováním předmětu 15LABT.

BS P_JCHB 2. ročník [BSPJCH2]

Vykonání zkoušky 15ORCA2 je podmíněno splněním povinností z předmětu 15ORCA1.Vykonání zkoušky15ANALY2 je podmíněno splněním povinností z předmětů 15ANAL1, 15APLA.Zápis předmětu 15POCHA je podmíněn absolvováním předmětu 15ORCA2.

BS P_JCHB 3. ročník [BSPJCH3]

Zápis předmětu 15JACH2 je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15RATEC je podmíněn absolvováním předmětu 15JACH1.Zápis předmětu 15PINS je podmíněn současným zápisem nebo absolvováním předmětu 15INSN1.Zápis předmětu 15DEIZ je podmíněn současným zápisem nebo absolvování předmětu 15DIZ.

BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023617.html