Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - nástup ke studiu 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMS1AM Aplikovaná matematika
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMS1EKZ Ekonomické aspekty zdravotnictví
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMS1IZZ Informační zdroje ve zdravotnictví
 
KZ 3 1P+1S Z povinný předmět
F7PMS1MV Metodologie výzkumu
 
KZ 5 1P+1S Z povinný předmět
F7PMS1RNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
 
KZ 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMS1VZ1 Veřejné zdravotnictví I.
 
ZK 5 2P Z povinný předmět
F7PMS1VPZ Vybrané procesy ve zdravotnických zařízeních
 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMS1BE Business English
 
KZ 2 2S L povinný předmět
F7PMS1EZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7PMS1HZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7PMS1OP Odborná praxe
 
Z 2 160XH L povinný předmět
F7PMS1PLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
F7PMS1RP Ročníkový projekt
 
Z 3 1S L povinný předmět
F7PMS1RLZ Řízení lidských zdrojů
 
Z,ZK 4 2P+1S L povinný předmět
F7PMS1VZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 5 2P L povinný předmět
F7PMS1FU Finanční účetnictví zdravotnických zařízení
 
KZ 2 1P+1S L povinně volitelný předmět
F7PMS1TP Týmový projekt
 
KZ 2 2S L povinně volitelný předmět
F7PMS1ZAD Základy analýzy dat
 
KZ 2 2S L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMS1BSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií
 
Z,ZK 5 1P+3S Z povinný předmět
F7PMS1EHIS E-Health a informační systémy ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
F7PMS1IP Individuální praxe
 
Z 2 80XH Z povinný předmět
F7PMS1LKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMS1MZZ Management zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMS1SDP1 Seminář k diplomové práci I.
 
Z 5 1S Z povinný předmět
F7PMS1EE Ekonomické hodnocení programů zdravotní péče
 
KZ 3 2P+1S Z povinně volitelný předmět
F7PMS1PR Projektové řízení
 
KZ 3 2P+1S Z povinně volitelný předmět
F7PMS1STT Smart technologie a telemedicína ve zdravotnictví
 
KZ 3 2P+1L Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMS1IZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
ZK 4 2P L povinný předmět
F7PMS1MZT Management zdravotnické techniky
 
KZ 5 2P+1S L povinný předmět
F7PMS1RKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
F7PMS1SDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
Z 4 1S L povinný předmět
F7PMS1SZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 2 2P L povinný předmět
F7PMS1DP Zpracování diplomové práce
 
Z 8 4XT L povinný předmět
F7PMS1EM Environmentální management zdravotnických zařízení
 
KZ 2 2P+1S L povinně volitelný předmět
F7PMS1JIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 2 2P+1L L povinně volitelný předmět
F7PMS1BMH Základy modelování ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P+1L L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1247496515205.html