Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Veřejné zdravotnictví I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMS1VZ1 ZK 5 2P česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PMS1VZ1 je podmínkou zápisu na předmět F7PMS1VZ2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:
Požadavky:

Zkouška formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Minimální počet bodů pro splnění zkoušky 19 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Osnova přednášek:

•Pojetí zdraví - současná definice. Výklad základních pojmů – nemoc, zdraví, holistický přístup ve zdravotnictví

•Ochrana veřejného zdraví, Pracovní a posudkové lékařství, základní definice pojmů, nemocí z povolání a pracovních úrazů. Nároky pracovního prostředí IZS

•Neinfekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Infekční epidemie moderní civilizace, možnosti prevence

•Legislativní úprava oblasti zdravotnictví

•Hygiena životního prostředí, Hygiena společného stravování, Ochrana veřejného zdraví, CBRN

•Odškodňování úrazů a nemocí v ochraně veřejného zdraví

•Zdravotní systémy a jejich ekonomická dimenze

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]MERTL, J. Financování zdravotnických systémů: v kontextu české zdravotní politiky. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7676-505-4.

[2]ADÁMKOVÁ V.: Civilizační nemoci - žijeme spolu. Triton, 2010, 1. vydání, s. 127, ISBN 978-80-7387-413-1

[3]ADÁMKOVÁ V., LESNÝ P. - editoři: Prevence, technika, životní styl, Sportpropag, 2014, 1. vydání, 215 s., ISBN 978-80-905800-0-8

Doporučená literatura

[4]Ministerstvo zdravotnictví (nedatováno). [online; cit. 2023-03-01]. Dostupné z WWW: <https://www.mzcr.cz>.

[5]Ministerstvo práce a sociálních věcí (nedatováno). [online; cit. 2023-03-01]. Dostupné z WWW: https://www.mpsv.cz

Studijní pomůcky

-Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7788806.html