Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav krajinářské architektury

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
520AT1 Ateliér 1-velké měřítko
 
česky Předmět není vypsán
520AT1KA Ateliér 1-velké měřítko česky Předmět je vypsán
520AT1K Ateliér 1-velké měřítko
 
česky Předmět není vypsán
520AT2 Ateliér 2-střední měřítko
 
česky Předmět není vypsán
520AT2AUK Ateliér 2-střední měřítko česky Předmět je vypsán
520AT2K Ateliér 2-střední měřítko česky Předmět je vypsán
520AT3K Ateliér 3-malé měřítko česky Předmět je vypsán
520AT3AUK Ateliér 3-malé měřítko česky Předmět je vypsán
520AT4 Ateliér 4-Krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
520AT5 Ateliér 5-Krajinářský projekt
 
česky Předmět není vypsán
520AT5K Ateliér 5-Krajinářský projekt česky Předmět je vypsán
520AT6 Ateliér 6-Krajinářský realizační projekt česky Předmět je vypsán
520ATBS Ateliér-bytové stavby
 
česky Předmět není vypsán
520ATKU Ateliér-krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
520ATRH Ateliér-realizační
 
Předmět je vypsán
520ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
520ATSST Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
520ATS1 Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
520ATU Ateliér-urbanismus
 
Předmět není vypsán
520ATV Ateliér-volitelný česky KZ 4 0P+4C KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
520ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
520BP Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
519TKZ2 Dendrologie
 
Předmět není vypsán
520DEN1N Dendrologie I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520DEN1 Dendrologie I česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520DEN2 Dendrologie II
 
česky Předmět není vypsán
520DEN2K Dendrologie II česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
520DEN3 Dendrologie III česky ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
520DEN3H Dendrologie III česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
520DPH Diplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
520DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
520DSN Diplomní seminář česky Předmět je vypsán
520DIK Infrastruktura krajiny česky Předmět je vypsán
520DKP Krajina v procesu - Trendy a trajektorie Předmět je vypsán
521KP1 Krajinné plánování I
 
česky Předmět není vypsán
520KP1N Krajinné plánování I
 
česky Předmět není vypsán
520KP2 Krajinné plánování II
 
česky Předmět není vypsán
520KA1 Krajinářská architektura I
 
česky Předmět není vypsán
520KA1B Krajinářská architektura I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA1K Krajinářská architektura I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA1N Krajinářská architektura I
 
česky Předmět není vypsán
520KA2 Krajinářská architektura II
 
česky Předmět není vypsán
520KA2B Krajinářská architektura II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA2K Krajinářská architektura II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA2N Krajinářská architektura II
 
česky Předmět není vypsán
520KA3 Krajinářská architektura III
 
česky Předmět není vypsán
520KAN3 Krajinářská architektura III česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA3K Krajinářská architektura III česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520KA3N Krajinářská architektura III
 
česky Předmět není vypsán
520KA4 Krajinářská architektura IV česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520KA5 Krajinářská architektura V česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
555ATVL Landscape - Design Studio - Elective
 
anglicky KZ 4 0P+4C Předmět není vypsán
555ATL1 Landscape - Design Studio I.
 
anglicky KZ 13 0P+8C Předmět není vypsán
555ATL2 Landscape - Design Studio II.
 
anglicky KZ 13 0P+8C Předmět je vypsán
555TKZ1 Landscape Architecture I - Introduction anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
500TKZ3 Landscape Architecture III - Technology
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
555TKZ3 Landscape Architecture III - Technology
 
anglicky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
555TKZ4 Landscape Architecture IV anglicky ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
500TKZ4 Landscape Architecture IV anglicky ZK 2 0P+2C Předmět je vypsán
555LP1 Landscape Planning I anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
500LP1 Landscape Planning I anglicky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
520NP1 Nauka o přírodě I
 
česky Předmět není vypsán
520NP2 Nauka o přírodě II
 
česky Předmět není vypsán
520NP3 Nauka o přírodě III
 
česky Předmět není vypsán
520NPR1 Nauka o přírodě a rostlinách I česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NPR2 Nauka o přírodě a rostlinách II česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NPR3H Nauka o přírodě a rostlinách III česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NPR3 Nauka o přírodě a rostlinách III česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
520NPR4 Nauka o přírodě a rostlinách IV česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
520NPR4H Nauka o přírodě a rostlinách IV česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NPR5 Nauka o přírodě a rostlinách V česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NPR6 Nauka o přírodě a rostlinách VI česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
520NR1 Nauka o rostlinách I
 
česky Předmět není vypsán
520NR2 Nauka o rostlinách II
 
česky Předmět není vypsán
520NR3 Nauka o rostlinách III
 
česky Předmět není vypsán
519TK4N Navrhování II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
520PRK1 Plánování regionů a krajiny I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
520PRK3 Plánování regionů a krajiny III česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
519DEN2 Speciální dendrologie Předmět je vypsán
519DEN3 Speciální dendrologie
 
Předmět není vypsán
520TKA1 Technologie KA I
 
česky Předmět není vypsán
520TKAK1 Technologie KA I česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
520TKA1K Technologie KA I
 
česky Předmět není vypsán
520TKA1N Technologie KA I česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
520TKA2 Technologie KA II
 
česky Předmět není vypsán
520TKA2K Technologie KA II
Romana Michalková, Vladimír Sitta, Markéta Svobodová 
česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
520TKA2N Technologie KA II česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
520TKA3 Technologie KA III
 
česky Předmět není vypsán
520TKA3K Technologie KA III česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
520TKA4 Technologie KA IV
 
česky Předmět není vypsán
520TKA4K Technologie KA IV česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
519TK3N Technologie KZ úprav
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519TKZ1 Tvorba krajiny a zahrad
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
520TKZ1 Tvorba krajiny a zahrad
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
520ZAK Základní ateliér
 
česky Předmět není vypsán
520ZKNK Základy krajinářského navrhování
 
česky Předmět není vypsán
520ZKN Základy krajinářského navrhování I česky KZ 8 0P+6C Předmět je vypsán
520ZKNA Základy krajinářského navrhování II česky KZ 9 1P+5C Předmět je vypsán
SZKA krajinářská architektura
 
Předmět je vypsán
SZKAU krajinářská architektura a urbanismus
 
Předmět je vypsán
SZBCK státní zkouška bakalářská
 
česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15120.html