Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plánování regionů a krajiny III

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
520PRK3 Z,ZK 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Klára Salzmann
Přednášející:
Eva Jeníková, Klára Salzmann
Cvičící:
Eva Jeníková, Klára Salzmann
Předmět zajišťuje:
ústav krajinářské architektury
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémovými nástroji plánování krajiny, které jsou východiskem pro další tvůrčí aktivity v krajině. Základem je pochopení krajiny jako systému různých přírodních a kulturních infrastruktur, které se v prostoru setkávají s infrastrukturami technickými, kde je nevyhnutností hledání koexistence těchto dvou základních systémů. Důraz bude kladen na již existující plánovací nástroje, jako je Koncepce uspořádání krajiny v územním plánování, vztah územního plánu a komplexních pozemkových úprav, vztah Zelené infrastruktury, územních systémů ekologické stability, Systémů sídelní zeleně. Dalším tématem je tvorba infrastruktury krajiny formou multifunkčních sítí obsahujících sítě územního systému ekologické stability, hydrologických sítí z pohledu zvyšování retence vody v území a sítě veřejných prostranství a komunikací ve smyslu Evropské úmluvy o krajině.

Požadavky:

Hodnocení studentů bude vycházet z účasti na přednáškách, semináři a kolokviální zkoušky.

Osnova přednášek:

1. Plánovací procesy v krajinářské architektuře (Vztahy mezi plánovacími dokumenty a projektováním objektů krajinářské architektury)

2. Adaptace krajiny na klimatické změny (Plánování krajiny ve vztahu ke klimatickým změnám, vliv klimatických změn na projekty krajinářské architektury )

3. Zelená infrastruktura ve vztahu ke krajinářské architektuře (Základní informace o Zelené infrastruktuře, princip podpory ekosystémových služeb)

4. Modrá infrastruktura ve vztahu k plánování krajiny (úvod do řešení problematiky vody v území)

5. Modrá a zelená infrastruktura v sídle ( možnosti podpory ekosystémových služeb v krajinářské architektuře, v sídlech, veřejných prostranstvích, parcích)

6. Zásady Plánování a projektování prvků Zelené infrastruktury (aplikace principu Zelené infrastruktury v krajinářské architektuře)

7. Multifunkční Infrastruktury krajiny a jejich plánování (úvod do projektování multifunkčních infrastruktur krajiny

8. Principy tvorby krajinné tkáně v krajině a v sídle (úvod do tvorby systémů vegetace v krajině a v sídlech)

9. Systém sídelní zeleně (stanovení vztahu sídelní zeleně ke krajině, metodika vypracování systémů sídelní zeleně, kompoziční principy)

10. Systémy sídelní zeleně ve vztahu ke krajinářské architektuře a dalšímu projektování (Vztah navrhovaného objektu krajinářské architektury jako součást systému sídelní zeleně)

11. Struktura prostupnosti krajiny (obnova historických komunikací ve vztahu k infrastruktuře krajiny)

12. Vztah ÚSES a Zelená infrastruktura v krajinářské architektuře (význam územního systému ekologické stability jako základního prvku Zelené infrastruktury)

13. Role krajinářského architekta v plánování krajiny ve smyslu autorizačního řádu ČKA (seznámení studentů se základními dokumenty profesní praxe definovaných ČKA )

14. Prezentace seminárních prací

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:111
Salzmann K.
09:00–09:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:111
Salzmann K.
Jeníková E.

09:45–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6695906.html