Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Lékařská elektronika a bioinformatika - doporučený průchod

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L
B0B01LAGA Lineární algebra Z,ZK 7 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1A Matematická analýza 1 Z,ZK 6 4P+2S Z,L povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z
BAB31AF1 Základy anatomie a fyziologie I. KZ 4 2P+2L Z povinný předmět programu
BAB37ZPR Základy programování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B2B15UELA Úvod do elektrotechniky KZ 4 2P+1L Z povinný předmět programu
2018_BBIOVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B3B02FY1 Fyzika 1
 
Z,ZK 6 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2
Petr Hájek, Miroslav Korbelář, Martin Křepela, Externista Mihula Zdeněk (dočasný/pracovní záznam), Jaroslav Tišer, Paola Vivi 
Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
BAB36PRGA Programování v C
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BAB31AF2 Základy anatomie a fyziologie II.
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BAB02CHE Chemie pro bioinženýrství Z,ZK 3 2P+1L Z povinný předmět programu
B1B17EMP Elektromagnetické pole Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 Z,ZK 4 2P+2L Z,L povinný předmět programu
B3B02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 6 3P+1L+2C Z povinný předmět programu
B0B01KAN Komplexní analýza
Martin Bohata, Jan Hamhalter, Zdeněk Mihula, Externista Mihula Zdeněk (dočasný/pracovní záznam) 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
BAB31ZZS Základy zpracování signálů KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu
2018_BBIOPV Povinně volitelné předměty 14 povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BAB02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
BAB34BMS Biomedicínské senzory
 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 2P+2L L povinný předmět programu
B2B37SAS Signály a soustavy
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět programu
2018_BBIOPV Povinně volitelné předměty 14 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4M33DZO Digitální obraz Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BAB31GEN Genetika ZK 3 2P Z povinný předmět programu
B0B33OPT Optimalizace Z,ZK 7 4P+2C Z,L povinný předmět programu
BBPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project Z 4 4s Z,L povinný předmět programu
B4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
2018_BBIOPV Povinně volitelné předměty 14 povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 0+12 L,Z povinný předmět programu
2018_BBIOVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod919024285605.html