Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy anatomie a fyziologie II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31AF2 Z,ZK 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Prerekvizita:
Základy anatomie a fyziologie I. (BAB31AF1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět Základy anatomie a fyziologie II. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během

kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie II. je zaměřen především na orgány, jejich soustavy a nervový systém.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Močové ústrojí.

2. Pohlavní ústrojí mužské a ženské.

3. Srdce.

4. Obecná anatomie cév.

5. Přehled žil.

6. Přehled mízní soustavy.

7. Přehled míšních nervů. Hlavní nervy.

8. Autonomní nervy.

9. Centrální nervový systém.

10. Anatomie zrakového ústrojí.

11. Anatomie sluchového a vestibulárníhoústrojí.

12. Kůže.

13. Žlázy s vnitřní sekrecí.

14. Závěrečné shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..

[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum, 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439406.html