Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programování v C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB36PRGA Z,ZK 6 2P+2C česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Programování v C (B3B36PRG)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je získat ucelenou hlubší znalost programovacího jazyku C a to z pohledu fungování programu, přístupu a správou paměti a vytváření více-vláknových aplikací. V předmětu je kladen důraz na osvojení si programovacích návyků pro vytváření čitelných, a znovu použitelných programů. Studenti se v předmětu seznámí s překladem zdrojových kódu a jejich laděním. Přednášky budou založeny na prezentaci základních programových konstrukcí a demonstraci motivačních programů dávající do souvislosti dílčí konstrukty s praktickým zápisem poukazující na čitelnost a strukturu zdrojových kódů, reálnou výpočetní náročnost a s tím související nástroje pro profilování a ladění. Studenti se seznámí s principy paralelního programování více-vláknových aplikací, mechanismy synchronizace a modely více-vláknových aplikací. V závěru semestru budou stručně představeny základní vlastnosti objektově orientovaného rozšíření C++.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy programovaní v C, charakteristika jazyka, model kompilace, syntax jazyka, struktura programu a struktura funkce

2. Datové typy - reprezentace v paměti, deklarace, operátory, výrazy a řídicí struktury

3. Příkazy, standardní vstup a výstup. Funkce, makra a preprocesor a standardní knihovny

4. Ukazatele, dynamická alokace paměti; Pole a řetězce, vícerozměrná pole; Funkce, volání hodnotou a odkazem - zásobník

5. Struktury a uniony, výčtové typy a jejich vnitřní reprezentace

6. Moduly, projekty, Makefile, podmíněný překlad - ukázka aplikace

7. Práce se soubory - binární a textové soubory, sekvenční a přímý přístup do souboru

8. Ladění programu, ošetření výjimečných stavů

9. Vývoj jazyka C - verze a standardy, ANSI C, C99, C11, jejich rozšíření, přenositelnost a překladače

10. Paralelní programování - metody synchronizace výpočetních vláken

11. Paralelní programování - modely více vláknových aplikací

12. Základní rozdíly C a C++

13. Principy objektově orientovaného programování: třídy, objekty, zapouzdření, polymorfismus a dědičnost

14. Systémy pro správu verzí

Osnova cvičení:

Praktická cvičení jsou zaměřena na získání a procvičování programovacích návyků tak, aby studenti byli schopni samostatně vytvářet čitelné a přenositelné kódy. V průběhu semestru studenti získávají body za odevzdané úlohy a programovací písemky. Bodové hodnocení úlohy se skládá z bodů za správnost a efektivitu kódu, dále pak z bodů zohledňující kvalitu zdrojových kódů, jejich čitelnost a znovu použitelnost.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014, ISBN: 978-0321776419

Klemens: 21st Century C: C Tips from the New School, 2012, ISBN 978-1449327149

Sedgewick, Wayne: Algorithms (4th Edition), 2011, ISBN 978-0321573513

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/bab36prga/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6145506.html