Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy anatomie a fyziologie I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BAB31AF1 KZ 4 2P+2L česky
Korekvizita:
Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře (BEZB)
Základní školení BOZP (BEZZ)
Přednášející:
Václav Kvítek (gar.)
Cvičící:
Jana Vaněčková
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět Základy anatomie a fyziologie I. poskytuje teoretický základ pro studium bioinženýrských oborů. Studenti se v průběhu tohoto kurzu seznámí se stavbou lidského těla, strukturou a funkcí orgánů a získají potřebné informace pro pochopení fyziologických i patofyziologických procesů. Výuka je rozdělena na přednášky a praktická cvičení, během

kterých se studenti prakticky seznámí se stavbou těla na modelech a dostupných lidských preparátech. Předmět Základy anatomie a fyziologie I je zaměřen především na pohybový aparát, dýchací a trávicí ústrojí.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do anatomie a fyziologie, buňka, tkáně, orgány a jejich soustavy. Obecná anatomie - názvosloví.

2. Přehled tkání. Kostní tkáň. Spojení kostí, anatomie kloubu, rozdělení kloubů.

3. Lebka I.

4. Lebka II.

5. Kostra dolní končetiny.

6. Kostra horní končetiny.

7. Anatomie svalu obecně.

8. Svaly hlavy, krku, zad.

9. Svaly hrudníku a břicha.

10. Embryologie.

11. Trávicí ústrojí I.

12. Trávicí ústrojí II.

13. Dýchací ústrojí.

14. Shrnutí, udělování zápočtů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Dylevský, I. Anatomie a fyziologie člověka. Praha: EPAVA, 1998..

[2] Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie (1), (2). Praha: Avicenum,

[3] 1990. Silbernagl, S., Despopoulos, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada, 1993.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BAB31AF1
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FTVS:P2
Kvítek V.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha 6 - Veleslavín
Posluchárna P2
Út
St
místnost FTVS:E2-1
Vaněčková J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha 6 - Veleslavín
Učebna anatomie
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5439306.html