Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Matematická analýza 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B0B01MA2 Z,ZK 7 4P+2S česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Matematická analýza 2 (B0B01MA2A)
Přednášející:
Petr Hájek
Cvičící:
Petr Hájek, Miroslav Korbelář, Martin Křepela, Externista Mihula Zdeněk (dočasný/pracovní záznam)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

Požadavky:

https://math.feld.cvut.cz/hajek/zkouska-info.pdf

Osnova přednášek:

1. Základní kritéria konvergence řad.

2. Funkční řady, Weierstrasseovo kritérium. Mocninné řady.

3. Taylorovy rozvoje a Fourierovy řady.

4. Funkce více proměnných, limita, spojitost.

5. Směrové a parciální derivace, diferenciál a gradient.

6. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů.

7. Jakobiho matice. Lokální extrémy.

8. Vázané extrémy, Lagrangeova metoda.

9. Dvojný a trojný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.

10. Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, aplikace.

11. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace.

12. Gaussova, Greenova, Stokesova věta.

13. Potenciál vektorového pole.

Osnova cvičení:

1. Základní kritéria konvergence řad.

2. Funkční řady, Weierstrasseovo kritérium. Mocninné řady.

3. Taylorovy rozvoje a Fourierovy řady.

4. Funkce více proměnných, limita, spojitost.

5. Směrové a parciální derivace, diferenciál a gradient.

6. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů.

7. Jakobiho matice. Lokální extrémy.

8. Vázané extrémy, Lagrangeova metoda.

9. Dvojný a trojný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.

10. Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, aplikace.

11. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace.

12. Gaussova, Greenova, Stokesova věta.

13. Potenciál vektorového pole.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a

integrálního počtu funkcí více proměnných a základy teorie řad.

Studijní materiály:

[1] Hamhalter J. Tišer J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných, ČVUT 2005.

[2] Hamhalter J., Tišer J.: Integrální počet funkcí více proměnných, ČVUT 2005.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B01MA2
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-202b
Korbelář M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-202b
Korbelář M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna
místnost T2:D3-209
Hájek P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-209
Út
St
Čt
místnost T2:C4-364
Korbelář M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C4-364
Korbelář M.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:C3-51

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
T2:C3-51
místnost T2:D3-309
Hájek P.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:D3-309

místnost KN:E-128
Křepela M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Karlovo nám.
Cvičebna K3
místnost KN:E-128
Křepela M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Karlovo nám.
Cvičebna K3
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4680806.html