Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digitální obraz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B4M33DZO Z,ZK 6 2P+2C česky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Digitální obraz (A4M33DZO)
Digital image (AE4M33DZO)
Digital Image (BE4M33DZO)
Předmět je náhradou za:
Digitální obraz (A4M33DZO)
Přednášející:
Václav Hlaváč (gar.), Radoslav Škoviera
Cvičící:
Václav Hlaváč (gar.), Dominik Fiala, Radoslav Škoviera, Júlia Škovierová
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět naučí v počítači reprezentovat, zpracovávat a interpretovat 2D obraz. První část předmětu se zabývá zpracováním obrazu jako signálu bez interpretace. Je vysvětleno pořízení obrazu, lineární i nelineární metody předzpracování a komprese obrazu. Druhá část předmětu naučí metodám segmentace a registrace 2D obrazů. Látka je v laboratorních cvičeních procvičována na aplikačních příkladech, a tak student získá i praktické dovednosti.

Požadavky:

Předpokládá se, že studentka (student) zná matematickou analýzu, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku v rozsahu vyučovaném na FEL ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Digitální obraz, pojmy.

2. Fyzikální podstata obrazu. Pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska.

3. Transformace jasu.Geometrické transformace, interpolace.

4. Fourierova transformace. Vzorkovací věta. Frekvenční filtrace obrazů. Obnovení obrazu.

5. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace. Filtrace šumu. Homomorfická filtrace.

6. Detekce hran.

Prostor měřítek. Cannyho detektor.

7. Metoda hlavních směrů. Vlnková transformace.

8. Barevné obrazy a zpracování barevných obrazů.

9. Komprese obrazů. Komprese videa.

10. Matematická morfologie.

11. Segmentace obrazů - prahováním, k-průměrů, EM algoritmus

12. Segmentace obrazů - posunem těžiště, hledáním maximálního řezu v grafu.

13. Registrace obrazů a objektů v obrazech.

Osnova cvičení:

1. MATLAB. Zadání 1. úlohy (entropie a obraz).

2. Konzultace. Samostatná práce.

3. Odevzdání 1. úlohy. Zadání 2. úlohy (Korelace pro vyhledávání vzoru)

4. Konzultace. Samostatná práce.

5. Odevzdání 2. úlohy. Zadání 3. úlohy (Geom. transformace, homografie)

6. Konzultace. Samostatná práce.

7. Konzultace. Samostatná práce.

8. Odevzdání 3. úlohy. Zadání 4. úlohy (Dekonvoluce)

9. Konzultace. Samostatná práce.

10. Konzultace. Samostatná práce.

11. Odevzdání 4. úlohy. Zadání 5. úlohy (Komprese obrazů)

12. Konzultace. Samostatná práce.

13. Odevzdání 5. úlohy. Zápočtový test.

Cíle studia:

Předmět naučí v počítači reprezentovat, zpracovávat a interpretovat 2D obraz.

Studijní materiály:

1. Hlaváč V., Sedláček M.: Zpracování signálů a obrazů, skriptum, Vydavatelství ČVUT 2009. Obrazová část je ve druhé části skripta a zahrnuje jen část zpracování obrazu bez interpretace.

2. Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision, 4th edition, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2015, 912p., ISBN-10: 1133593607.

3. Svoboda, T., Kybic, J., Hlaváč, V.: Image processing, analysis and machine vision. The MATLAB companion, Thomson Learning, Toronto, Canada, 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m33dzo/start
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-230
Škovierová J.
Fiala D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
místnost KN:E-132
Škovierová J.
Fiala D.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Laboratoř PC
St
místnost KN:E-301
Hlaváč V.
Škoviera R.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4684106.html