Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistika a pravděpodobnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B01STP Z,ZK 5 2P+2S
Přednášející:
Kateřina Helisová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Helisová (gar.), Miroslav Korbelář
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, jejich výpočetními metodami a aplikacemi těchto matematických nástrojů na praktické příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Náhodné jevy, pravděpodobnost, pravděpodobnostní prostor ? definice a základní typy.

2. Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta, nezávislost jevů.

3. Náhodná veličina - definice, distribuční funkce a její užití.

4. Základní charakteristiky náhodných veličin ? střední hodnota, rozptyl a jiné momenty.

5. Diskrétní náhodná veličina ? definice, popis, příklady diskrétních náhodných veličin.

6. Spojitá náhodná veličina ? definice, popis, příklady spojitých náhodných veličin.

7. Nezávislost náhodných veličin, kovariance a korelace.

8. Rozdělení součtu nezávislých náhodných veličin, konvoluce.

9. Náhodný vektor ? definice, popis, marginální rozdělení, význam ve statistice.

10. Centrální limitní věta - využití pro základní výpočty, význam ve statistice.

11. Základní pojmy ve statistice ? náhodný výběr, výběrový průměr, výběrový rozptyl, kvantil, empirická distribuční funkce, histogram, krabicový graf.

12. Bodové odhady parametrů ? nestrannost, metoda momentů, metoda maximální věrohodnosti.

13. Intervalové odhady parametrů ? základní konstrukce, užití k testování hypotéz.

14. Testování hypotéz ? obecný princip, t-test, test dobré shody, test nezávislosti v kontingenční tabulce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Navara, M.: Pravděpodobnost a matematická statistika. ČVUT, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01pstA7B01PST.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-52
Korbelář M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna
místnost T2:C3-52
Korbelář M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Posluchárna
Út
St
Čt
místnost T2:D3-209
Helisová K.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T2:A4-204
Korbelář M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-204
Korbelář M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna
místnost T2:A4-204

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681406.html