Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra mechaniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1322C09 2C9 Design for Seismic and Climate changes
 
Předmět není vypsán
132ABP Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
132ABM Advanced Bachelor Project
 
Předmět není vypsán
132AMP Advanced Master Project
 
Předmět je vypsán
D32AFE Advanced finite element analysis of solids ZK 2P+1C Předmět je vypsán
D32AFEA Advanced finite element analysis of solids ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
D32DIC Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice česky Předmět není vypsán
D32KOM Algoritmy a využití korelace digitálního obrazu v experimentální mechanice česky Předmět není vypsán
132AHS Analysis of heterogeneous materials
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
D32RAM Analýza a řízení rizika Předmět je vypsán
132ANKC Analýza konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132BPR Bachelor Project
 
Z 10 8C Předmět není vypsán
132BPRO Bachelor Project
 
Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
132BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
132BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
132XBBI Biomechanika a biomateriálové inž.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32DIA Diagnostika konstrukcí česky Předmět je vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132DPP Diploma project Z 30 24C Předmět je vypsán
132DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
132DISE Diplomový seminář
 
česky Z 4 4C Předmět není vypsán
132DISM Diplomový seminář
 
česky Z 5 4C Předmět není vypsán
132DSS Dynamics and stability of structures
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132DSTD Dynamics of stuctures
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
132DS01 Dynamics of stuctures
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132YDDS Dynamika dopravních staveb česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32DSK Dynamika stavebních konstrukcí česky Předmět je vypsán
132DY01 Dynamika stavebních konstrukcí 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132DYN1 Dynamika stavebních konstrukcí 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
132DSK2 Dynamika stavebních konstrukcí 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132DY02 Dynamika stavebních konstrukcí 2 česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
132EXAN Experimental analysis
 
KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
132EAKE Experimental analysis
 
KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
132EADC Experimentální analýza a diagnostika C
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
132EADK Experimentální analýza a diagnostika K
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
132EAK Experimentální analýza konstrukcí
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
132EAKC Experimentální analýza konstrukcí C
 
česky KZ 4 1P+2C Předmět není vypsán
D32EX1 Experimentální analýza konstrukcí I česky Předmět je vypsán
D32EX2 Experimentální analýza konstrukcí II česky Předmět je vypsán
132DISA Final Project/Dissertation
 
Z 21 2C Předmět není vypsán
132DISS Final Project/Dissertation
 
NIC 21 2C Předmět není vypsán
132XGPM Grafické programování měřících metod
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
132HCC History of Construction and Conservation
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132IDIA Inspection and Diagnostics
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132IPR Integrated Project
 
ZK 9 12C Předmět je vypsán
132KOM Kompozitní materiály
 
česky Předmět není vypsán
132KMAT Kompozitní materiály
 
česky Předmět není vypsán
132XDEM Korelace digitálního obrazu v exp. mechanice
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32MEK Mechanika kontinua
 
česky Předmět není vypsán
D32MEC Mechanika složených materiálů česky Předmět je vypsán
D32MOP Metoda okrajových (hran.) prvků v inž.praxi
 
česky Předmět není vypsán
D32MPM Metody počítačového modelování
 
česky Předmět není vypsán
D32MHM1 Micromechanics of Heterogeneous Materials I (Analytical Methods) Předmět není vypsán
D32MHM2 Micromechanics of Heterogeneous Materials II (Analytical Methods) Předmět není vypsán
132MAC Microscopy and Phase Analysis of Construction Mat. Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132XMMM Mikromechanika a popis mikrostruktury materilálů
 
česky Z 1 1P+1C Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32MPO Mikromechanika a popis mikrostruktury materiálů česky Předmět je vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132XMCK Mikromechanika cementových kompozitů
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32MFA Mikroskopická a fázová analýza stavebních materiálů česky Předmět je vypsán
132MPV Modelování konstrukcí při požáru a výbuchu česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132MMO Modern Methods of Optimization Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMMO Moderní metody optimalizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32MMG1 Měření a modelování geotechnických úloh I česky Předmět není vypsán
D32MMG2 Měření a modelování geotechnických úloh II česky Předmět není vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132NAS Numerical analysis of structures
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132NAST Numerical analysis of structures Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132NAK Numerická analýza konstrukcí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132NAK1 Numerická analýza konstrukcí 1
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YNA2 Numerická analýza konstrukcí 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132NAK2 Numerická analýza konstrukcí 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132NTP2 Numerická analýza transportních procesů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D32NU1 Numerické metody mechaniky I česky Předmět je vypsán
D32NU2 Numerické metody mechaniky II česky Předmět je vypsán
132YNMI Numerické metody v inž. úlohách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D32OPT Optimalizace stavebních konstrukcí a výpočetních modelů česky Předmět je vypsán
132XPM2 Program. Inženýrských výp. v MATLABu
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
132XPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132XPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132XPM1 Programování. inž. výpočtů v MATLABu 1 česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
132P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
132PJ3C Projekt 3C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
132P04C Projekt 4C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
132PJ4C Projekt 4C
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
132YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D32PRU Pružnoplastická analýza a únosnost
 
česky Předmět není vypsán
132PRPR Pružnost a pevnost česky Z,ZK 7 3P+2C Z,ZK 7 3P+2C Předmět je vypsán
132PRPE Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
132PRUR Pružnost a pevnost česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
132XPPR Pružnost a pevnost - repetitorium česky Z 0 2C Předmět je vypsán
132PRA Pružnost a pevnost A česky Z,ZK 4 1P+2C Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
132PPMA Přetváření a porušování materiálů
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
132PRPM Přetváření a porušování materiálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D32PRE Přetváření a porušování materiálů česky Předmět je vypsán
132RSR Reliability of Structures
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
132RST Repairing and Strengthening Techniques
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132RCM Restoration and Conservation of Materials
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132RP03 Ročníkový projekt 3
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
132SBSD Seismic Behaviour and Structural Dynamics
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132YSEI Seizmické inženýrství česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YSSK Spolehlivost stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132SSK Spolehlivost stavebních konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YSAK Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YSHK Statika a rekonstrukce histor. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132XKPA Statika v architektuře
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
132YKPA Statika v architektuře
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132SM01 Stavební mechanika 1 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR1 Stavební mechanika 1 - repetitorium česky Z 0 2C Z 0 2C Předmět je vypsán
132SMA1 Stavební mechanika 1A česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SM02 Stavební mechanika 2 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR2 Stavební mechanika 2 - repetitorium
 
česky Z 0 2C Předmět není vypsán
132SMA2 Stavební mechanika 2A česky Z,ZK 4 1P+2C Z,ZK 4 1P+2C Předmět je vypsán
132SM3 Stavební mechanika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132XSR3 Stavební mechanika 3 - repetitorium
 
česky Z 0 1P+1C Předmět není vypsán
132SMR1 Stavební mechanika R1 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SMR2 Stavební mechanika R2 česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132STA Structural Analysis Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
132SAT Structural Analysis Techniques
 
ZK 5 3P+7C Předmět je vypsán
132ST01 Structural Mechanics 1 Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
132ST02 Structural Mechanics 2
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
132SM3E Structural Mechanics 3
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
132SDP3 Structural design project 3 KZ 5 4C Předmět není vypsán
132STD3 Structural design project 3
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
132STD4 Structural design project 4
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
132SDP4 Structural design project 4
 
KZ 5 4C Předmět není vypsán
132SPSC Structure and Properties of Solid Phase for Civil Engineering
 
Předmět není vypsán
132SVPL Struktura a vlastnosti pevných látek
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D32TWPE Technical Writing and Publishing in English Předmět není vypsán
D32TEME Tenzorová mechanika česky Předmět není vypsán
D32TESP Teorie spolehlivosti česky Předmět není vypsán
D32TES Teorie spolehlivosti konstrukcí česky Předmět je vypsán
132TELA Theory of Elasticity Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D32TJ1 Transportní jevy v materiálech I
 
česky Předmět není vypsán
D32TJ2 Transportní jevy v materiálech II
 
česky Předmět není vypsán
D32TPM Transportní procesy v materiálech
 
česky Předmět není vypsán
132UPM Univerzální principy mechaniky
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132YUPM Univerzální principy mechaniky
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
132XVHO Venkovské hist.objekty, statika a rekonst.
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D32TFV Vybrané statě z turbulentního proudění
 
česky Předmět není vypsán
132YPM1 Výpočty konstrukcí na počítači 1 česky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D32SWE Vědecké psaní v angličtině Předmět je vypsán
D32ZAK Základy nelineární mechaniky česky Předmět je vypsán
D32UNA Únava a únavové procesy
 
česky Předmět není vypsán
D32RTP Řešení transportních jevů na počítači
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11132.html