Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Experimental Analysis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132EXAN KZ 3 1P+2C anglicky
Přednášející:
Tomáš Plachý (gar.)
Cvičící:
Tomáš Plachý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Úloha experimentu při ověřování stavu ocelových a betonových stavebních konstrukcí. Seznámení se s teoretickými základy experimentálních měření, měřicími systémy, modelovou podobností a vyhodnocením výsledků. Příklady experimentálního určování napětí na konstrukci, statické zatěžovací zkoušky, dynamické zatěžovací zkoušky, modální analýzy, destruktivní a nedestruktivní určování charakteristik materiálu a konstrukce.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1.Úvod - úloha experimentu

2.Druhy zatížení, druhy testů

3.Statické zatěžovací zkoušky

4.Dynamické zatěžovací zkoušky

5.Zatěžovací zkoušky mostů

6.Seismicita

7.Měřicí linka

8.Tenzometrie

9.Snímače výchylek, rychlosti a zrychlení

Osnova cvičení:

Statické měření napětí v ocelové stěně oslabené kruhovým otvorem.

Statická zatěžovací zkouška ocelové konstrukce.

Dynamická zatěžovací zkouška ocelové konstrukce.

Návrh dynamického pohlcovače kmitání.

Modální analýza ocelového prostě podepřeného nosníku.

Určení frekvenční charakteristiky snímače zrychlení.

Stanovení modulu pružnosti gumy.

Stanovení modulu pružnosti betonu (nedestruktivní a destruktivní).

Cíle studia:

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni používat prezentované základní metody experimentálního ověřování stavebních konstrukcí .

Studijní materiály:

1. Polák M.: Experimentální ověřování konstrukcí 10, ES ČVUT, Praha 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4760806.html