Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Spolehlivost stavebních konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YSSK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jaroslav Kruis (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Kruis (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět se zabývá spolehlivostí prvků a systémů. Spolehlivost prvků se uvažuje časově závislá, spolehlivost systémů se uvažuje typu zatížení-únosnost. Složitější případy jsou řešeny metodou FORM. Dvě simulační metody jsou popsány: Monte Carlo a LHS.

Požadavky:

Stavební mechanika

Teori pružnosti

Osnova přednášek:

1. úvod do teorie pravděpodobnosti

2. vektor náhodných proměnných, kovariance a korelace

3. definice spolehlivosti prvku, frekvence poruch prvku, intenzita poruch prvku

4. systémy prvků, spolehlivost systémů prvků, prvky řazené sériově, prvky řazené paralelně

5. Udržované a zálohované systémy

6. First Order Method pro určení spolehlivosti

7. Spolehlivost prvků únostnost-zatížení

8. Spolehlivost systémů únosnost-zatížení

9. Simulační metody (Monte Carlo, LHS)

Osnova cvičení:

1. úvod do teorie pravděpodobnosti

2. vektor náhodných proměnných, kovariance a korelace

3. definice spolehlivosti prvku, frekvence poruch prvku, intenzita poruch prvku

4. systémy prvků, spolehlivost systémů prvků, prvky řazené sériově, prvky řazené paralelně

5. Udržované a zálohované systémy

6. First Order Method pro určení spolehlivosti

7. Spolehlivost prvků únostnost-zatížení

8. Spolehlivost systémů únosnost-zatížení

9. Simulační metody (Monte Carlo, LHS)

Cíle studia:

Student se seznámí se základy spolehlivosti prvků a konstrukcí, které jsou nezbytné pro pochopení technických norem včetně Eurokódů.

Studijní materiály:

M. Holický: Zásady ověřování spolehlivosti a životnosti staveb. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998.

M. Holický, J. Marková: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2005.

B. Teplý, D. Novák: Spolehlivost stavebních konstrukcí. Nakladatelství CERM, Brno, 1999.

Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerické metody mechaniky 2. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992.

Poznámka:
Další informace:
http://mech.fsv.cvut.cz/~jk
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4922606.html