Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programování inžen. výpočtů v C++ 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YPV1 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Anna Kučerová (gar.), Tomáš Koudelka (gar.), Stanislav Šulc
Cvičící:
Anna Kučerová (gar.), Tomáš Koudelka (gar.), Stanislav Šulc, Lukáš Zrůbek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Úvod do programování v jazyce C++ a seznámení se s neobjektovými základy jazyka a základními algoritmy, které se používají při řešení inženýrských úloh.

Požadavky:

U zájemců o kurz se předpokládají základní znalosti z maticového resp. vektorového počtu.

Osnova přednášek:

Úvodní přednáška - editory, překladač

Typy proměnných, práce s konzolí, matematická knihovna

Podmínky a cykly, switch

Staticky alokovaná pole, globální konstanty

Funkce

Práce se souborem

Ukazatele a práce s pamětí

Dynamicky alokovaná pole

Maticové operace a soustava lineárních rovnic - praktická hodina

Řetězce

Argumenty programu

Řešení staticky neurčité konstrukce deformační metodou - praktická hodina

Osnova cvičení:

Úvodní přednáška - editory, překladač

Typy proměnných, práce s konzolí, matematická knihovna

Podmínky a cykly, switch

Staticky alokovaná pole, globální konstanty

Funkce

Práce se souborem

Ukazatele a práce s pamětí

Dynamicky alokovaná pole

Maticové operace a soustava lineárních rovnic - praktická hodina

Řetězce

Argumenty programu

Řešení staticky neurčité konstrukce deformační metodou - praktická hodina

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se se základy procedurálního programování v jazyce C++ a dále pak se základními algoritmy, které se používají pro výpočty v inženýrské praxi.

Studijní materiály:

Miroslav Virius - Programování v C++

Bruce Eckel - Thinking in C++, 2nd ed. Volume 1

Poznámka:
Další informace:
http://mech.fsv.cvut.cz/~anicka/teaching/ypv1/ypv1.html
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1491106.html