Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Projekt K

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YKPJ KZ 5 4C česky
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Konvalinka, Pavel Kuklík, Jiří Máca, Tomáš Plachý, Michal Polák, Michal Šejnoha, Vít Šmilauer
Cvičící:
Petr Kabele, Aleš Jíra, Milan Jirásek, Petr Konvalinka, Pavel Kuklík, Jiří Máca, Jiří Němeček, Tomáš Plachý, Michal Polák, Pavel Reiterman, Michal Šejnoha, Vít Šmilauer, Pavel Tesárek, Jan Vorel, Jan Zatloukal
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Projekt K zapisuje student na jedné z níže uvedených kateder podle vlastního výběru, výuka je profesně zaměřena.

Katedra mechaniky - studenti řeší individuální projekty , aktuální nabídka témat projektů je zveřejněna na stránce katedry. Studenti mohou navrhnout i vlastní téma projektu - vhodnost tématu a proveditelnost projektu pak bude posouzena příslušným vedoucím projektu.

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Náplní předmětu je základní ideový návrh řešené konstrukce (most, inženýrská konstrukce, netypická konstrukce pozemních staveb). Vypracovány jsou základní výkresy dokumentující návrh konstrukce (výkresy tvaru, základní schémata vyztužení, případně předpětí, technická zpráva) a základní statický výpočet potvrzující správnost návrhu. Snahou je soustředit práci studenta na správný prvotní návrh konstrukce, návrh několika možných řešení a následný výběr ideální varianty. Výstupem řešení je i stručná rešeršní studie zabývající se zadanou studovanou problematikou.

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

Návrh ocelové nebo dřevěné konstrukce týmem tří studentů. V první fázi návrh alternativy každým členem týmu a následné vyhodnocení optimálního řešení celým týmem. V druhé fázi tým společně řeší: dispozici, statický výpočet, výkresovou dokumentaci vybraných detailů a technickou zprávu. V závěru tým vypracuje powerpointovou prezentaci celého postupu práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!@Povinnou literaturu určuje cvičící podle konkrétního zadání

?@Vybrané české technické normy

:@Národní a mezinárodní časopisy doporučené cvičícím

Poznámka:
Další informace:
http://mech.fsv.cvut.cz/web/?page=temata-projekty
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4119306.html