Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební mechanika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Korekvizita:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Přednášející:
Milan Jirásek, Martin Doškář, Petr Kabele, Pavel Kuklík, Michal Šejnoha
Cvičící:
Milan Jirásek, Martin Doškář, Dagmar Jandeková, Petr Kabele, Tomáš Koudelka, Tomáš Krejčí, Lucie Kucíková, Pavel Kuklík, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Tomáš Plachý, Jan Sýkora, Michal Šejnoha, Jan Zeman, Lukáš Zrůbek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Deformační a silová metoda pro řešení reakcí a vnitřních sil na staticky neurčitých prutových a příhradových konstrukcích. Výpočet přemístění prutových a příhradových konstrukcí pomocí principu virtuálních prací.

1. Opakování. Základní myšlenka deformační metody (DM).

2. Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3. ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4. DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5. Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6. Test I.

7. ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8. ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9. Princip virtuálních prací - úvod.

10. Silová metoda (SM) - Princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

11. Test II.

12. SM - Řešení příhradových konstrukcí.

13. Opakování, rezerva.

Požadavky:

132SM2

Osnova přednášek:

1.Opakování. Základní myšlenka deformační metody (DM).

2.Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3.ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4.DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5.Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6.Test I.

7.ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8.ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9.Princip virtuálních prací - úvod.

10.Silová metoda (SM) - Princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

11.Test II.

12.SM - Řešení příhradových konstrukcí.

13.Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: stupeň statické neurčitosti, vnitřní síly na stat. určitých rámech.

2. ZDM - Spojité nosníky a rovinné rámy s neposuvnými styčníky.

3., 4. ZDM - Rovinné rámy (i s posuvnými patry/sloupy, využití stat. kondenzace, využití symetrie).

5. DM - Příhradové konstrukce.

6. ODM - Rovinné rámy (silové zatížení).

7. ODM - Rovinné rámy (využití symetrie, zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor).

8., 9. PVs - Výpočet průhybů a pootočení spoj. nosníků, rovinných rámů (i na konstrukcích zatížených změnou teploty nebo přemístěním podpor). Kontrola kompatibility.

10., 11. SM - Rovinné rámy a příhradové konstrukce (vč. zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor, využití symetrie).

12. SM - Příhradové konstrukce.

13. Opakování, rezerva.

Cíle studia:

Studenti si osvojí řešení reakcí a vnitřních sil deformační a silovou metodou a výpočet přemístění principem virtuálních prací.

Studijní materiály:

! Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 1998. ISBN: 80-01-01893-8.

? Kuklík P., Blažek V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002. ISBN: 80-01-02450-4.

? Jirásek M., Konvalinka P.: Statika stavebních konstrukcí I. Vydavatelství ČVUT Praha, 1989.

? Bittnar Z., Jirásek M., Konvalinka, P.: Statika stavebních konstrukcí II: Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992. ISBN:80-01-00772-3.

? Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

: Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online. https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner7

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/ http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-206

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206

místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-471

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-476

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:C-202

16:00–17:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-471

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-378

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378
Út
St
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Čt
místnost TH:B-975

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B975
místnost TH:B-979

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 208)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-976

16:00–17:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-975

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B975
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24301405.html