Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavební mechanika 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SM3 Z,ZK 5 2P+2C česky
Korekvizita:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Pružnost a pevnost (132PRPE)
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Kabele, Lenka Melzerová
Cvičící:
Milan Jirásek, Martin Doškář, Dagmar Jandeková, Aleš Jíra, Petr Kabele, Tomáš Koudelka, Tomáš Krejčí, Lucie Kucíková, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Tomáš Plachý, Luboš Řehounek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Deformační a silová metoda pro řešení reakcí a vnitřních sil na staticky neurčitých prutových a příhradových konstrukcích. Výpočet přemístění prutových a příhradových konstrukcí pomocí principu virtuálních prací.

1. Opakování. Základní myšlenka deformační metody (DM).

2. Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3. ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4. DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5. Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6. Test I.

7. ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8. ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9. Princip virtuálních prací - úvod.

10. Silová metoda (SM) - Princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

11. Test II.

12. SM - Řešení příhradových konstrukcí.

13. Opakování, rezerva.

Požadavky:

132SM2

Osnova přednášek:

1.Opakování. Základní myšlenka deformační metody (DM).

2.Zjednodušená deformační metoda (ZDM) - Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky. Formalizace. Výpočet průhybů.

3.ZDM - Snížení počtu neznámých při kloubovém připojení prutu ke styčníku (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy.

4.DM - Staticky neurčitý tah-tlak. Řešení staticky neurčitých příhradových konstrukcí.

5.Obecná deformační metoda (ODM) - řešení rovinných rámů.

6.Test I.

7.ODM - Rovinné rámy, vliv předepsaných přemístění podpor a teplotních změn.

8.ZDM a ODM - Shrnutí. Využití symetrie. Statická analýza rovinných prutových konstrukcí pomocí výpočetních programů.

9.Princip virtuálních prací - úvod.

10.Silová metoda (SM) - Princip silové metody, volba základní soustavy, řešení rovinných rámů a příhradových soustav, kontrola výsledků.

11.Test II.

12.SM - Řešení příhradových konstrukcí.

13.Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: stupeň statické neurčitosti, vnitřní síly na stat. určitých rámech.

2. ZDM - Spojité nosníky a rovinné rámy s neposuvnými styčníky.

3., 4. ZDM - Rovinné rámy (i s posuvnými patry/sloupy, využití stat. kondenzace, využití symetrie).

5. DM - Příhradové konstrukce.

6. ODM - Rovinné rámy (silové zatížení).

7. ODM - Rovinné rámy (využití symetrie, zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor).

8., 9. PVs - Výpočet průhybů a pootočení spoj. nosníků, rovinných rámů (i na konstrukcích zatížených změnou teploty nebo přemístěním podpor). Kontrola kompatibility.

10., 11. SM - Rovinné rámy a příhradové konstrukce (vč. zatížení změnou teploty nebo přemístěním podpor, využití symetrie).

12. SM - Příhradové konstrukce.

13. Opakování, rezerva.

Cíle studia:

Studenti si osvojí řešení reakcí a vnitřních sil deformační a silovou metodou a výpočet přemístění principem virtuálních prací.

Studijní materiály:

! Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 30. Vydavatelství ČVUT Praha 1998. ISBN: 80-01-01893-8.

? Kuklík P., Blažek V., Kufner, V.: Stavební mechanika 40. Vydavatelství ČVUT Praha 2002. ISBN: 80-01-02450-4.

? Jirásek M., Konvalinka P.: Statika stavebních konstrukcí I. Vydavatelství ČVUT Praha, 1989.

? Bittnar Z., Jirásek M., Konvalinka, P.: Statika stavebních konstrukcí II: Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha, 1992. ISBN:80-01-00772-3.

? Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

: Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online. https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner7

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/ http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-206

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Út
místnost TH:B-379

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
St
místnost TH:B-379

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-202

12:00–13:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
St
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Čt
místnost TH:B-374

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-375

10:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-375

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-375

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-374

10:00–11:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:B-378

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 207)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B378
místnost TH:B-478

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478

místnost TH:B-976

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-979

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-978

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24301405.html