Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební mechanika 1A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SMA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Aleš Jíra
Cvičící:
Aleš Jíra, Petra Hájková, Anna Kučerová, Karel Pohl, Jaroslav Schmidt, Jan Sýkora
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1.Úvod, statika hmotného bodu.

2.Výpočet reakcí tuhé desky a prostorové konzoly.

3.Reakce složených soustav, spojité zatížení

4.Příhradové konstrukce.

5.Vnitřních sil na přímých nosnících.

6.Analýza průběhu vnitřních sil na přímých nosnících, Schwedlerovy věty.

7.Analýza průběhu vnitřních sil na prostorové konzole.

8.Zápočtový test.

9.Analýza průběhu vnitřních sil na šikmých a lomených nosnících.

10.Analýza průběhu vnitřních sil na složených soustavách.

11.Těžistě a momenty setrvačnosti pro složené průřezy.

12.Hlavní centrální osy setrvačnosti a elipsa setrvačnosti složených průřezů.

13.Opakování problematických úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 10. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02215-3.

!V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 20. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2001. 137 s. ISBN 80-01-02346-X.

!Jíra, D. Jandeková, A. Hlobilová, E. Janouchová a L. Zrůbek: Sbírka příkladů stavební mechaniky, Praha: ČVUT, 2017. 116 s. ISBN 978-80-01-06301-9, URL: http://mech.fsv.cvut. cz/wiki/index.php/File:Sbirka_prikladu_SUK.pdf

?V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 30. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 159 s. ISBN 80‐01‐01893‐8.

?P. Kabele, M. Polák, D. Rypl a J. Němeček: Stavební mechanika 1. Příklady, ČVUT, 2009. 81 s. SBN: 978-80-0104-282-3

:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student's_corner

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25009505.html