Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavební mechanika 1A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SMA1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Aleš Jíra, Jan Zeman (gar.)
Cvičící:
Aleš Jíra, Jan Zeman (gar.), Ondřej Faltus, Anna Kučerová, Jaroslav Schmidt, Jan Voříšek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1.Úvod, statika hmotného bodu.

2.Výpočet reakcí tuhé desky a prostorové konzoly.

3.Reakce složených soustav, spojité zatížení

4.Příhradové konstrukce.

5.Vnitřních sil na přímých nosnících.

6.Analýza průběhu vnitřních sil na přímých nosnících, Schwedlerovy věty.

7.Analýza průběhu vnitřních sil na prostorové konzole.

8.Zápočtový test.

9.Analýza průběhu vnitřních sil na šikmých a lomených nosnících.

10.Analýza průběhu vnitřních sil na složených soustavách.

11.Těžistě a momenty setrvačnosti pro složené průřezy.

12.Hlavní centrální osy setrvačnosti a elipsa setrvačnosti složených průřezů.

13.Opakování problematických úloh.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 10. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02215-3.

!V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 20. Vyd. 2. Praha: ČVUT, 2001. 137 s. ISBN 80-01-02346-X.

!Jíra, D. Jandeková, A. Hlobilová, E. Janouchová a L. Zrůbek: Sbírka příkladů stavební mechaniky, Praha: ČVUT, 2017. 116 s. ISBN 978-80-01-06301-9, URL: http://mech.fsv.cvut. cz/wiki/index.php/File:Sbirka_prikladu_SUK.pdf

?V. Kufner a P. Kuklík. Stavební mechanika 30. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 159 s. ISBN 80‐01‐01893‐8.

?P. Kabele, M. Polák, D. Rypl a J. Němeček: Stavební mechanika 1. Příklady, ČVUT, 2009. 81 s. SBN: 978-80-0104-282-3

:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student's_corner

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-379

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-379

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
místnost TH:B-471

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

09:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-478

13:00–14:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-476

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-476

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-478

11:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
Út
místnost TH:C-206

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
St
místnost TH:B-693

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-693

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25009505.html