Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nelineární analýza materiálů a konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132YNAK Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Petr Kabele (gar.), Bořek Patzák, Daniel Rypl
Cvičící:
Petr Kabele (gar.), Bořek Patzák, Daniel Rypl
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Studenti se seznámí s koncepcí lineární stability a pružnoplastického výpočtu únosnosti. Lineární stabilita - stanovení kritického zatížení, stanovení tvaru vybočení. Analýza konstrukcí podle teorie II. řádu - podmínky rovnováhy na deformované konstrukci, matice počátečních napětí. Pružnoplastická analýza konstrukcí - stanovení mezní únosnosti, stanovení průběhu vnitřních sil na mezi únosnosti, stanovení tvaru kolapsu na mezi únosnosti - statická přírůstková metoda, kinematická metoda. Řešení úloh stability a pružnoplastické analýzy v prostředí víceúčelového programu založeného na MKP.

1-4: Lineární stabilita a teorie II. řádu

5-8: Pružnoplastická analýza

9-12: Řešení nelineárních úloh konečněprvkovým programem

13: Zápočet

Požadavky:

Základní znalost angličtiny.

Osnova přednášek:

1-4: Lineární stabilita a teorie II. řádu

5-8: Pružnoplastická analýza

9-12: Řešení nelineárních úloh konečněprvkovým programem

13: Zápočet

Osnova cvičení:

1-4: Lineární stabilita a teorie II. řádu

5-8: Pružnoplastická analýza

9-12: Řešení nelineárních úloh konečněprvkovým programem

13: Zápočet

Cíle studia:

Studenti budou schopni stanovit kritické zatížení, odezvu podle teorie II. řádu a mezní únosnost na jednoduchých rámových konstrukcích analytickým výpočtem a provést nelineární výpočty složitějších úloh s pomocí víceúčelového konečněprvkového programu.

Studijní materiály:

? Bittnar Z., Šejnoha J.: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1992. ISBN: 80-01-00855-X.

? Máca J., Konvalinka P.: Stavební mechanika - CAL, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999. ISBN: 80-01-01508-4.

? Jirásek M., Zeman J.: Přetváření a porušování materiálů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006. ISBN: 978-80-01-05064-4.

? Bathe K.J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall, 2006. ISBN:978-0-9790049-0-2.

: ADINA R&D, ADINA Theory and modeling guide.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-373

14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B373
místnost TH:B-373

15:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B373
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24503205.html