Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Stavební mechanika R1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132SMR1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Pavel Padevět (gar.), Pavel Tesárek
Cvičící:
Pavel Padevět (gar.), Barbora Mužíková, Jan Sýkora, Pavel Tesárek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1. Úvod, základní pojmy, Newtonovy zákony, síla.

2. Statika hmotného bodu, svazek sil.

3. Soustava sil, výpočet reakcí tuhé desky.

4. Spojitá zatížení, reakce složených soustav.

5. Příhradové konstrukce, základní způsoby výpočtu vnitřních sil (metoda styčných bodů, průsečná metoda).

6. Vnitřní síly, vnitřní síly na přímém prutu.

7. Reakce a vnitřní síly prostorové konzoly.

8. Vnitřní síly na lomeném a šikmém nosníku

9. Vnitřní síly na složených soustavách I.

10. Výpočet vnitřních sil na složených soustavách - prohloubení znalostí výpočtu.

11. Rovinné geometrické útvary I (výpočet polohy těžiště, statického momentu průřezu).

12. Rovinné geometrické útvary II (výpočet momentů setrvačnosti, stanovení elipsy setrvačnosti).

13. Analýza napětí na prutu namáhaném normálovou silou a momentem.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student bude umět řešit reakce rovinných staticky určitých konstrukcí a vnitřní síly rovinných příhradových konstrukcí.

Studijní materiály:

! Kabele P., Polák M., Rypl D., Němeček J., Stavební mechanika 1 - Příklady, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009

! Kufner V., Kuklík P.: Stavební mechanika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002

! Kabele, Polák, Rypl, Němeček, Stavební mechanika 1, Příklady, ČVUT, 2009.

: Stránky předmětu SMR1 v systému Student https://mech.fsv.cvut.cz/student

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-872

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
místnost TH:B-873

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-872

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B872
Út
St
místnost TH:C-217

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773306.html