Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRPE Z,ZK 6 3P+2C česky
Korekvizita:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Kabele, Pavel Kuklík, Michal Šejnoha
Cvičící:
Milan Jirásek, Petr Havlásek, Vladimír Hrbek, Tomáš Janda, Dagmar Jandeková, Petr Kabele, Tomáš Kadlíček, Tomáš Koudelka, Tomáš Krejčí, Lucie Kucíková, Pavel Kuklík, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Zdeněk Prošek, Michal Šejnoha, Pavel Tesárek, Jan Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Požadavky:

101MA2, 132SM2

Osnova přednášek:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: typy namáhání a vnitřní síly prutu. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem.

2. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem: výpočet posunutí, deformace a napětí.

3. Jednoduchý ohyb.

4. Šikmý ohyb.

5. Kombinace normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

6., 7. Ohybová čára nosníku.

8. Smykové napětí při ohybu.

9. Volné kroucení.

10. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

11. Mezní plastická analýza nosníku.

12. Stabilita - základní Eulerovy případy.

13. Opakování. Rezerva.

Cíle studia:

Student bude umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, určovat mezní plastickou únosnost prutu při ohybu a určovat kritická zatížení a vzpěrné délky přímých tlačených prutů. Seznámí se se základními předpoklady, veličinami a rovnicemi pro popis napjatosti a přetvoření v 3D kontinuu, deskách a stěnách.

Studijní materiály:

!Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10. Vyd. ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02742-2.

?Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02709-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02743-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost 20. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004. ISBN: 80-01-03082-2.

?Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

:Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online. https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

Poznámka:

Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti. Předpoklady o přetvoření a rozdělení napětí v prutu. Prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem. Jádro průřezu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Smyk za ohybu. Volné kroucení. Pružné a nepružné namáhání. Pružnoplastický a plastický stav průřezu nosníku. Stabilita prutů. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí. Typologie stěn a desek.

Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/ http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-215

17:00–19:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
Út
místnost TH:B-280

14:00–16:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B280
St
místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 203)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
Čt
místnost TH:B-480

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 206)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-479

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-692

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B692
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-693

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 205)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-479

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 2
paralelka 204)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-206

11:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
Út
místnost TH:B-379

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
St
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Čt

místnost TH:B-379

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24300805.html