Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRPE Z,ZK 6 3P+2C česky
Korekvizita:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika 2 (101MA02)
Stavební mechanika 2 (132SM02)
Přednášející:
Milan Jirásek, Petr Kabele, Pavel Kuklík, Michal Šejnoha
Cvičící:
Milan Jirásek, Tomáš Janda, Dagmar Jandeková, Petr Kabele, Tomáš Koudelka, Tomáš Krejčí, Lucie Kucíková, Pavel Kuklík, Lenka Melzerová, Eva Novotná, Michal Šejnoha
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Požadavky:

101MA2, 132SM2

Osnova přednášek:

1. Předpoklady teorie pružnosti. Trojrozměrné těleso: Přemístění, deformace, napětí. Geometrické, statické a materiálové rovnice.

2. Základní typy namáhání prutů. Prut namáhaný tahem a tlakem.

3. Jednoduchý ohyb. Hypotéza o zachování rovinnosti průřezu. Rozdělení deformace a napětí na průřezu. Ohybový moment jako výslednice normálového napětí. Vztah mezi ohybovým momentem a křivostí. Pružný průřezový modul. Vliv teploty na ohyb.

4. Normálové napětí v průřezu při šikmém ohybu a kombinaci normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

5. Diferenciální rovnice ohybové čáry a okrajové podmínky. Výpočet průhybů řešením této rovnice. Vliv teplotních změn a posunů/pootočení podpor.

6. Test I.

7. Smykové napětí při ohybu.

8. Volné kroucení masivních prutů a tenkostěnných prutů s průřezem otevřeným a uzavřeným.

9. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

10. Stabilita tlačeného prutu.

11. Test II. Ohyb desek - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

12. Stěny a rovinná napjatost - základní předpoklady, veličiny a vztahy.

13. Opakování, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Opakování: typy namáhání a vnitřní síly prutu. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem.

2. Prut namáhaný jednoosým tahem/tlakem: výpočet posunutí, deformace a napětí.

3. Jednoduchý ohyb.

4. Šikmý ohyb.

5. Kombinace normálové síly a ohybových momentů. Jádro průřezu.

6., 7. Ohybová čára nosníku.

8. Smykové napětí při ohybu.

9. Volné kroucení.

10. Pružnoplastický a plastický stav průřezu ohýbaných prutů.

11. Mezní plastická analýza nosníku.

12. Stabilita - základní Eulerovy případy.

13. Opakování. Rezerva.

Cíle studia:

Student bude umět řešit napjatost a přetvoření přímých prutů namáhaných ohybem a volným kroucením, určovat mezní plastickou únosnost prutu při ohybu a určovat kritická zatížení a vzpěrné délky přímých tlačených prutů. Seznámí se se základními předpoklady, veličinami a rovnicemi pro popis napjatosti a přetvoření v 3D kontinuu, deskách a stěnách.

Studijní materiály:

!Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 10. Vyd. ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02742-2.

?Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02709-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2003. ISBN: 80-01-02743-0.

?Bittnarová a kol.: Pružnost a pevnost 20. Příklady. Vydavatelství ČVUT Praha 2004. ISBN: 80-01-03082-2.

?Megson T. H. G.: Structural and Stress Analysis. Jordan Hill, UNITED KINGDOM: Elsevier Science & Technology 2005. ISBN: 978-0-08-045534-1.

:Studijní opory připravené vyučujícími dostupné online. https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/

:http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner

Poznámka:

Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti. Předpoklady o přetvoření a rozdělení napětí v prutu. Prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem. Jádro průřezu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Smyk za ohybu. Volné kroucení. Pružné a nepružné namáhání. Pružnoplastický a plastický stav průřezu nosníku. Stabilita prutů. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí. Typologie stěn a desek.

Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/homeworks/student/ http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Department_of_Mechanics:_Student%27s_corner
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-215

14:00–16:50
(přednášková par. 2)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:C-215

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
Út
St
místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:C-202

14:00–16:50
(přednášková par. 3)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
místnost TH:B-978

08:00–09:50
(přednášková par. 2
paralelka 202)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
Čt
místnost TH:B-976

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 305)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-375

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-978

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 302)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-978

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978
místnost TH:B-979

16:00–17:50
(přednášková par. 3
paralelka 307)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-979

08:00–09:50
(přednášková par. 3
paralelka 301)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-976

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-976

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 306)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B976
místnost TH:B-979

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 304)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
místnost TH:B-978

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 303)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B978

místnost TH:B-979

12:00–13:50
(přednášková par. 3
paralelka 308)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B979
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24300805.html