Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pružnost a pevnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132PRUR Z,ZK 6 3P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Matematika R2 (101MAR2)
Stavební mechanika R2 (132SMR2)
Předmět je náhradou za:
Pružnost a pevnost (132PRPR)
Přednášející:
Petr Fajman (gar.)
Cvičící:
Petr Fajman (gar.), Martin Válek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

V kurzu se studenti seznámí se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v prutech a stability prutů. Dále bude zmíněna typologie stěn a desek včetně zatížení a základních předpokladů pro řešení konstrukcí na počítači.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Základní rovnice pružnosti - podmínky rovnováhy, geometrické rovnice, fyzikální rovnice

2) Deformace prutu

3) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

4) Ohyb prutu - plastické napětí

5) Ohyb prutu - smykové napětí

6) Test1

7) Volné kroucení, staticky neurčitý tah, tlak a kroucení

8) Stabilita prutů

9) Stěny - základní předpoklady, rovinná napjatost, ukázky působení

10) Desky, stěnodesky - základní předpoklady, napětí, ukázky působení, roznos zatížení

11) Zatížení - základní druhy - stálé a proměnné

12) Roznos zatížení s ohledem na řešení konstrukcí na počítači

13) Řešení konstrukcí na počítači

Osnova cvičení:

1) Opakování průběhu MNV

2) Opakování výpočtu momentů setrvačnosti, ohyb prutů

3) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

4) Ohyb prutu - pružný stav, normálové napětí

5) Ohyb prutu - plastické napětí

6) Ohyb prutu - smykové napětí

7) Volné kroucení, staticky neurčitý tah, tlak a kroucení

8) Stabilita prutů

9) Stabilita prutů

10) Test 2

11) Stěny Desky, stěnodesky - základní předpoklady, rovinná napjatost

12) Zatížení - základní druhy - stálé a proměnné

13) Řešení konstrukcí na počítači

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy mechaniky a jejich užitím při výpočtu napětí v konstrukci a stability prutů.

1. Základní předpoklady a základní rovnice teorie pružnosti.

2. Předpoklady o přetvoření prutu (Bernoulliova-Navierova hypotéza) a jejich důsledky pro rozdělení deformace a

napětí.

3. Namáhání prutu - prostý tah a tlak, prostý ohyb, šikmý ohyb, ohyb s tlakem, smyk za ohybu, volné kroucení. .

4. Pružné a nepružné přetváření, plastický stav průřezu nosníku.

5. Stabilita prutů, perfektní a imperfektní prut.

6. Rovinná napjatost, rovinná deformace, hlavní napětí.

7. Typologie stěn a desek.

8. Zatížení a základní předpoklady pro řešení konstrukcí na počítači.

Studijní materiály:

!Bittnarová, Šejnoha: Pružnost pevnost přednášky, 2006, ISBN:80-01-02742-2

!Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 10 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01635-8

!Bittnarová, Fajman, Kalousková, Šejnoha: Pružnost Pevnost 20 cvičení, 2000, ISBN:80-01-01835-0

!Fajman, Kruis: Zatížení a spolehlivost,2008, ISBN:978-80-01-04112-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-374

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
Čt
místnost TH:B-373

15:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B373

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-206

09:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C206
místnost TH:B-379

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B379

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5951606.html