Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1262C11 2C11 Business Economics and Entrepreneurship
 
Předmět není vypsán
126ABP Advanced Bachelor Project
 
česky Předmět není vypsán
129AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
126AMP Advanced Master Project
 
Předmět není vypsán
126AES Aplikovaná a ekonomická statistika česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
126BIM1 BIM
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
126YBIM BIM - Základy informačního modelování česky Předmět je vypsán
126BIMS BIM pro stavitelství
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
126BIM BIM-informační modelování
 
česky Předmět není vypsán
126BIMB BIM-informační modelování česky Z,ZK 4 1P+3C Předmět je vypsán
126BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
126BAPL Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
126BAPE Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
126BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
126BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět není vypsán
126YBMN Bezpečnostní management
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YBM Bezpečnostní management
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126YCEM Construction Economics and Management
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126CMAN Construction Management
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
126YCON Construction contracting Z,ZK 4 4P Předmět není vypsán
126CONT Construction contracting
 
Předmět není vypsán
126DVP Development
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D26DST Development staveb
 
česky Předmět není vypsán
126DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
126DIPR Diplomová práce
 
česky NIC 0 Předmět není vypsán
126DPJE Diplomový projekt
 
česky Předmět není vypsán
126DPJN Diplomový projekt N
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
126DISP Diplomový seminář
 
česky Z 4 3C Předmět není vypsán
126DISN Diplomový seminář
 
česky Z 4 3C Předmět není vypsán
126YDSS Dodavatelské systémy staveb
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126ECON Economics Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
126ECM Economics and Management
 
Předmět není vypsán
126ECMA Economics and management Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D26EMA Ekonomicko-matematická analýza volby česky Předmět je vypsán
D26EST Ekonomická statistika
 
česky Předmět není vypsán
126MMA2 Ekonomika a management česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126EKMN Ekonomika a management česky Předmět je vypsán
126EMPO Ekonomika podniku
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D26EKO Ekonomika stavební firmy a strategie
 
česky Předmět není vypsán
D26ENM Energetický management česky Předmět je vypsán
126EGM Energetický management
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YEMB Energetický management budov
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D26EUF Evropské fondy - možnost spolufinancování projektů česky Předmět je vypsán
126XEXC Excel pro praxi česky Z 1 2C Předmět je vypsán
126FAMG Facility management
 
česky Z,ZK 4 1P+3C Předmět není vypsán
126FAMA Facility management
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
126FAM Facility management
 
Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
D26FSP Financování veřejných stavebních projektů česky Předmět je vypsán
126FIIK Financování, investování, kontrakty
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
126FIK Financování, investování, kontrakty
 
česky Z,ZK 8 3P+3C Předmět není vypsán
126FIM Finanční management
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126FIMA Finanční management česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
126YFTR Finanční trhy
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126FIR1 Finanční řízení a investování 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126FIRL Finanční řízení a investování L
 
česky Předmět není vypsán
126FRIP Finanční řízení, investování a pojišťování
 
česky ZK 5 4P Předmět není vypsán
126FIP Finanční řízení, investování a pojišťování
 
česky KZ 4 4P Předmět není vypsán
D26HOD Hodnotové inženýrství (Value inženýrství) česky Předmět je vypsán
126ZINP Individuální podmikání
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126YIPD Individuální podnikání
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126YIPO Individuální podnikání
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126YINP Individuální podnikání
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
126XIMP Informační modelování staveb v praxi česky Z 1 2P Předmět není vypsán
D26IMO Informační modelování v projektovém řízení česky Předmět je vypsán
D26IFM Informační systémy pro Facility Management Předmět je vypsán
D26INO Inovační inženýrství ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
126INZ Inženýring
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
126INZG Inženýring česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126KAN1 Kalkulace a nabídky 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126KNE2 Kalkulace a nabídky 2
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
126KN2E Kalkulace a nabídky 2E
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126KNL Kalkulace a nabídky L
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
126KN1 Kalkulace a nabídky N1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126KN2 Kalkulace a nabídky N2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126K2N Kalkulace a nabídky N2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126KANR Kalkulace a nabídky R
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126KIST Kalkulace inženýrských staveb
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126LEGE Legislation
 
Z 3 2P Předmět není vypsán
D26LOG Logistika
 
česky Předmět není vypsán
126MGT Management A
 
česky Z,ZK 3 2P Předmět není vypsán
126MGTA Management A
 
česky ZK 3 2P ZK 3 2P Předmět není vypsán
126MCC Management in Construction Company
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126YMCO Management in Construction Company
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YMCC Management in Construction Company
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126XMCC Management in Construction Company
 
Z 0 1P+1C Předmět není vypsán
126MJK Management jakosti a rizika
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
126MJKP Management jakosti a rizika česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
126MPO Management podniku
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126MPST Management podniku ve stavebnictví
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
126MF1 Management stavební firmy 1
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
126MF01 Management stavební firmy 1
 
česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
126MF02 Management stavební firmy 2 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
126YMFL Management stavební firmy L
 
česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět není vypsán
126MSFN Management stavební firmy N česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D26MIM Manažerské a informační modely pro řízení stavebnictví Předmět je vypsán
126YMIS Manažerské informační systémy česky Z 2 2C Předmět je vypsán
126MAUC Manažerské účetnictví
 
česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
126YMR Marketing
 
česky Předmět není vypsán
126PJMS Marketing ve stavebnictví - projekt
 
česky KZ 3 2C Předmět není vypsán
D26MVP Metody vědecké práce česky ZK ZK Předmět je vypsán
126OCNE Oceňování nemovitostí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
126XOCE Oceňování nemovitostí česky Z 1 2P Předmět je vypsán
126OCN Oceňování nemovitostí
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D26ORS Organizace a řízení stavebních procesů česky Předmět je vypsán
126YPER Personalistika
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
126PER Personalistika
 
česky Z 3 1P+2C Předmět není vypsán
126PLCO Plánování a controlling česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
126PLC1 Plánování a controlling 1
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D26APM Pokročilé metody projektového managementu Předmět je vypsán
D26ACM Pokročilé metody řízení nákladů
Renáta Schneiderová 
Předmět je vypsán
126PPRI Počítačová podpora řízení
 
česky Z,ZK 8 2P+5C Předmět není vypsán
126PPR1 Počítačová podpora řízení
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
126PPRB Počítačová podpora řízení a BIM
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
126PJZP Projekt - Evropské fondy pro život.prostř.
 
česky KZ 3 1P+2C Předmět není vypsán
126PKAN Projekt KAN česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
126PRSP Projekt PŘS
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
126PJRS Projekt z přípravy a řízení staveb
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
D26PRO Projektové řízení ve stavebnictví česky Předmět je vypsán
126PM01 Projektový management 1 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
126PRM1 Projektový management 1
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126PM02 Projektový management 2
 
česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
126PM2 Projektový management 2
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
126PRM2 Projektový management 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D26STA Projektový management a Facility Management
 
česky Předmět není vypsán
D26PEU Projekty podporované z prostředků Evropské Unie
 
česky Předmět není vypsán
126PRS Příprava a řízení staveb česky Z,ZK 5 2P+3C Předmět je vypsán
126PRRS Příprava a řízení staveb česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
126YREU Regionální integrace EU
 
česky Předmět není vypsán
D26SIM Simulace rizik v řízení staveb česky Předmět je vypsán
126YSSP Software pro oceňování stav. produkce
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126YSP Software pro oceňování stav. produkce
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
126YSWO Software pro oceňování stavební produkce
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
126STMN Stavební management česky Z,ZK 6 3P+2C Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
126SPSK Stavební právo, soutěže a kontrakty česky Z 2 2P Předmět je vypsán
D26SML Stavební smluvní právo II
 
česky Předmět není vypsán
D26SMC Strategic Management in Construction Předmět je vypsán
D26MOD Technicko-ekonomické modelování
 
česky Předmět není vypsán
126TMP Techniky a metody PM
 
česky Z 3 3C Předmět není vypsán
D26ASM Teorie a praxe strategického řízení ve stavebnictví Předmět je vypsán
126YTR Teorie rozhodování
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YTRO Teorie rozhodování
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YTRZ Teorie rozhodování
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D26TER Teorie řízení česky Předmět je vypsán
126TERI Teorie řízení
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D26USE Urbanistická a stavební ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
126YZIP Základy inovačního podnikání
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
126YZP Základy inovačního podnikání
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
126ZIP Základy inovačního podnikání
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
126ZIPN Základy inovačního podnikání N
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
D26RIZ Řízení jakosti a spolehlivosti (spolupráce s K122) česky Předmět je vypsán
D26MAN Řízení staveb a technologie
 
česky Předmět není vypsán
126RSP Řízení stavebních projektů česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
126RSPP Řízení stavebního procesu - projekt
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
126YVSF Řízení vlastní stavební firmy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11126.html