Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební právo, soutěže a kontrakty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126SPSK Z 2 2P česky
Přednášející:
Dana Měšťanová (gar.)
Cvičící:
Dana Měšťanová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Obchodní závazkové vztahy, zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmu, účastníci - podnikatelé. Právní úkony, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek, lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Odstoupení od smlouvy, podmínky a důsledky odstoupení. Náhrada škody, obsah a rozsah náhrady. Promlčení, jeho účinky, promlčecí doba. Hlavní smluvní typy ve výstavbě. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy, její podstata a význam. Kupní smlouva, její využití pro účely výstavby a základní obsahová náplň - předmět plnění, cena, odpovědnost za vady, záruka. Smlouva o dílo, možnosti jejího uplatnění ve fázi přípravy i realizace staveb - k zajištění průzkumu, projektové dokumentace, staveb, montáží. Obsahová náplň smlouvy.

Požadavky:

Účast na přednáškách dle studijního řádu, úspěšné napsání testu se znalostmi nad 51%.

Osnova přednášek:

Postavení stavebnictví (objemy, počty pracovníků)

Územní plánování

Stavební řízení

Vyhlášky. Správní řád

Základní právní vztahy ve stavebním podnikání Kontraktační právo, předcházení sporů mezi partnery při výstavbě

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Standardní kontrakty FIDIC - Red, Green and Silver Book

L. Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017

Osnova cvičení:

pouze přednášky

Cíle studia:

Seznámit studenty se základními právními situacemi, ke kterým dochází při stavebním podnikání - zejména pak při realizaci projektů.

Studijní materiály:

!příslušné právní předpisy

!Tománková, J., Čápová, D., Měšťanová, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008

!L. Klee: Smluvní vztahy výstavbových projektů. Wolters Kluwer. Praha. 2012., FIDIC smluvní vzory

?L Klee: International Construction Contract Law, Wiley Blackwell 2017

?Levin, P.: Construction Contract Claims, Changes and Disputes Resolution, ASCE

Poznámka:
Další informace:
http://k126.fsv.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:C-202

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823506.html