Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kalkulace inženýrských staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KIST Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Iveta Střelcová (gar.), Josef Žák
Cvičící:
Iveta Střelcová (gar.), Stanislav Vitásek, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického.

Požadavky:

P - Projektový management a inženýring (Mgr.) - 2. semestr

N - Stavební management (Mgr.) - 2. semestr, pro obor N se jedná o volitelný předmět.

Návaznost: -

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

- Práce ve stavebním software Aspe (cenová soustava OTSKP).

- Zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavebních objektů - silnice, propustek, opěrná stěna a most.

- Změny během výstavby - změnové listy, importy, příklad firemní kalkulace.

- Zadání samostatné práce.

- Výpočetní program HDM-4 - výpočet ekonomické efektivnosti dopravních staveb.

- Seznámení se softwarem - ESTICON (stanovení nákladů životního cyklu dopravních staveb).

- Závěr - udělení „Certifikace v software Aspe“ na základě ověřených znalostí v programu a zpracování položkového rozpočtu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti dopravních staveb (silnice, mosty, propustky a opěrné stěny) jak z pohledu ocenění a přípravy staveb (ceny, kalkulace nákladů, zařízení staveniště), tak i z hlediska technologického.

Práce s modelem BIM, ekonomická efektivnost dopravních staveb.

Studijní materiály:

Literatura:

1/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Brožová, L. - Strnad, M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2013.

2/ Schneiderová Heralová, R. - Střelcová, I. - Vitásek, S. - Strnad, M.: Kalkulace nákladů ve stavebnictví, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2017.

3/ Bartholomew, S.H.: Estimating and Bidding for Heavy Construction, Prentice - Hall International (UK) Limited, London, 2000.

4/ Šafář, R. a kol. Betonové mosty 2 - přednášky, Praha: ČVUT - Česká technika, 2014.

5/ Zajíček, J. a kol. Technologie stavby vozovek, Praha: ČKAIT, 2014-392 s.

Poznámka:

Kalkulace inženýrských staveb

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4936906.html