Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kalkulace a nabídky N1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126KN1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Lucie Brožová
Cvičící:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Iveta Střelcová (gar.), Lucie Brožová, Stanislav Vitásek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Náklady jsou provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách. Cílem předmětu je naučit studenta používat základní kalkulační techniky a postupy. Dále využívat normativní a datovou základnu, a pro nové materiály a technologie normativní základnu přizpůsobit, resp. vytvářet.

Základní principy kalkulace nákladů ve stavebnictví.

Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces, spotřeba času.

Normování spotřeby práce, metody stanovení norem, příklady, podklady.

Normování spotřeby materiálu, příklady, podklady.

Normování potřeby strojů - výrobnost, kapacitní normy, příklady, podklady.

Náklady na mzdy - mzdový systém, katalog prací, kalkulace mzdové sazby.

Náklady - členění nákladů, kalkulační metody a techniky, kalkulační základny.

Dynamická a normativní metoda kalkulace, příklady, podklady.

Individuální kalkulace - kalkulační vzorec, obsah složek, příklady, podklady.

Metody neabsorpční kalkulace (ABC, metoda variabilních nákladů), příklady.

Ovlivňování výše nákladů na materiál, mzdy, provoz strojů, režie.

Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, příklady.

Manažerské pojetí nákladů.

Požadavky:

126EKMN

Osnova přednášek:

1.Organizace a normování práce v podniku, výrobní proces - členění

2.Spotřeba času - třídění, metody studia práce, časové studie (snímek pracovního dne, momentové pozorování, snímky operace)

3.Normování spotřeby práce - druhy norem a normativů, metody stanovení norem, ukazatele využití směny, normativní soustava ve stavebnictví

4.Spotřeba pracovních předmětů - normování, příklady

5.Potřeba pracovních prostředků - normální výrobnost, kapacitní normy, příklady

6.Odměňování práce - mzda v právních předpisech, mzdový systém, vnitřní mzdový předpis, katalog prací

7.Náklady a jejich klasifikace, členění nákladů, Kalkulační metody a techniky - klasifikace, běžné kalk.techniky (kalk. dělením, přirážková, s indexy), kalkulační základny

8.Kalkulační vzorec, obsah jednotlivých nákladových složek, příklady, Dynamizace kalkulace, kalkulace nákladů na stroje - dynamická a normativní metoda

9.Metody absorpční kalkulace (prostá, zakázková, fázová, postupná, rozdílová, Metody neabsorpční kalkulace (analýza ABC, metoda variabilních nákladů),

10.Modelování nákladů, analýza bodu zvratu, kalkulace nákladů s využitím funkční analýzy

Osnova cvičení:

1. Snímek pracovního dne (vlastního)

2. Potřeby dělnických profesí

3. Náklady na mzdy

4. Spotřeba pracovních předmětů - náklady na materiál,

5. Kalkulace dělením s indexy, Přirážková kalkulace

6. Kalkulace variabilních nákladů, Přirážková kalkulace s podrobným členěním režijních nákladů - diferencované rozvrhové základny

7. Normativní kalkulace, Dynamická kalkulace

8. Individuální kalkulace zdiva, Individuální kalkulace příčky

9. Individuální kalkulace omítky, Individuální kalkulace betonáže

10. Individuální kalkulace bednění

Cíle studia:

Uvést studenty do kalkulačních metod a blížeji je aplikovat na oblast normování a kalkulace práce.Předmět představuje úvodní část předmětu složeného ze tří částí

Studijní materiály:

Schneiderová Heralová, R., Kadlčáková, A., Kremlová, L.: Kalkulace a nabídky 1, ČVUT, 2006 a 2009

Lhotský, O.: Organizace a normování práce v podniku, ASPI, 2005

Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition

Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition

Potts, K.: Construction Cost Management, learning from case studies, Taylor and Francis, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-221

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C221
St
Čt
místnost TH:B-478

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-479

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4221206.html