Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Facility management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126FAMG Z,ZK 4 1P+3C česky
Předmět je náhradou za:
Facility management (126FAMA)
Přednášející:
Daniel Macek (gar.)
Cvičící:
Daniel Macek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

EU norma ČSN EN 15221 „Facility management“ definuje tento obor jako integrované řízení všech služeb, které podporují základní činnosti společností. Z pohledu stavebního se jedná o ekonomický avšak flexibilní prostor (budovu, stadion, výrobní halu), z pohledu společnosti se jedná o správu nemovitostí a majetku a zajištění všech podpůrných služeb. V rámci studia budete seznámeni s posledními standardy EU, problematikou in/outsourcingu, seznámíme Vás s postupy, jak připravit smlouvu na dodávku služby (služeb) v souladu s EU standardy, dotkneme se mnoha oblastí služeb, které lze pro uživatele budov (zaměstnance společností) zajišťovat a s odborníky z praxe si přiblížíme současné vzorové projekty.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1) Facility Management - úvod

2) Norma EN ČSN 15221, ISO 41000

3) Správa budov

4) Provoz TZB

5) Plánování údržby a obnovy budov

6) IT pro FM

Osnova cvičení:

1) Úvod, zadání prezentací

2) Činnosti ve firmě

3) Outsourcing

4) KPI

5) Balanced Score Card

6) Prezentace

7) Archibus - BIM

8) Archibus - space management

9) Archibus - stěhování

10) Archibus - vyžádaná úsdržba

11) Archibus - posouizení stavu

12) Exkurse

Cíle studia:

Schopnost aplikace poznatků při řešení správy nemovitosti a majetku.

Studijní materiály:

[1] Štrup O.: „Co zařadit mezi podpůrné činnosti“, Facility Management news 2/2003

[2] Vyskočil V., Štrup O., Pavlík. M.: „Facility Management a Public Private Partnership“, Professional Publishing, 2007

[3] Vyskočil V., Štrup O.: „ Facility Management metoda řízení podpůrných činností“, skripta VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206506.html