Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kalkulace a nabídky N2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126K2N Z,ZK 6 2P+3C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Kalkulace a nabídky N1 (126KN1)
Předmět je náhradou za:
Kalkulace a nabídky N2 (126KN2)
Přednášející:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.)
Cvičící:
Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Lucie Brožová, Iveta Střelcová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen legislativní úprava. Oceňování stavební produkce v jednotlivých etapách projektu, podklady pro oceňování. Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, metody tvorby ceny. Rozpočtování, oceňovací podklady. Hodinové zúčtovací sazby, ceny pro nabídková řízení, software pro oceňování. Ceny projektových prací a inženýrských činností.

Kalkulace nákladů životního cyklu stavby (LCC)

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu

Požadavky:

126KAN1

Osnova přednášek:

1.Tvorba ceny - orientovaná na náklady, konkurenci, poptávku, Náklady ve stavebnictví (stavební konstrukce a práce, stavební objekt, stavba, LCC)

2.Výkaz výměr, rozpočtování, oceňovací podklady

3.Cena, význam ceny, činitelé ovlivňující cenu, cenové strategie, druhy cen, legislativní úprava

4.Ceny projektových prací a inženýrských činností

5.Nabídka ve veřejné soutěži, ceny pro nabídková řízení

6.Řízení a ovlivňování výše nákladů - výrobní kalkulace, výrobní faktura, výsledná kalkulace, aktuality, shrnutí

Osnova cvičení:

1.Dílčí bakalářský úkol - PROPOČET INVESTORA

2.-11. :Položkový rozpočet

12.Opravy a údržba - oceňování

Cíle studia:

Naučit studenty metody tvorby cen pro nabídková řízení, vytvořit výkaz výměr a rozpočet

Studijní materiály:

Schneiderová Heralová, R., Střelcová, I., Brožová, L., Strnad,M.: Oceňování v rámci výstavbového projektu (propočty, položkové rozpočty), ČVUT, 2013

Schneiderová Heralová, R.:Udržitelné pořizování staveb (ekonomické aspekty) 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. 256 s.

Ashworth, A.: Cost studies of buildings, Pearson Education Limited, 2010, 5th edition

Brook, M.: Estimating and Tendering for Construction Work, Elsevier, 2008, 4th edition

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206706.html