Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie rozhodování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126YTRZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Základní pojmy a poznatky rozhodování (manažerského.

Rozhodování za jistoty - metody tvorby variant, metody definování kritérií, metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií.

Vícekriteriální hodnocení, hodnota varianty. Stanovení nákladů variant. Rozhodování za rizika a nejistoty.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy a poznatky rozhodování (manažerského),

2. Rozhodování za jistoty - metody tvorby variant, metody definování kritérií,

3.Rozhodování za jistoty - metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií,

4.Rozhodování za jistoty - vícekriteriální hodnocení, hodnota varianty,

5.Stanovení nákladů variant,

6.Rozhodování za rizika a nejistoty.

Osnova cvičení:

1.Úvod, metody tvorby variant - brainstorming

2.Metody definování kritérií - větvený graf

3.Metody stanovení důležitosti (váhy) kritérií - párové porovnání, k-násobek významnosti (seřazení do pořadí)

4.Vícekriteriální hodnocení - bodovací metoda s vahami, metoda váženého pořadí

5.Vícekriteriální hodnocení - metoda bazické varianty, diskriminační analýza

6., 7. Prezentace zpracovaných podkladů pro rozhodování

Cíle studia:

Seznámit s metodami vícekriteriálního rozhodování a možnostmi jejich aplikace.

Studijní materiály:

Vlček : Hodnota pro zákazníka, GRADA

Heralová, R.:

Model hodnocení výběrů variant stavebního díla,ČVUT, Fakulta stavební, 2000,ISBN 80-01-02309-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4938006.html