Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekonomika a management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKMN Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Petr Kalčev (gar.), Eduard Hromada (gar.), Jiří Novák (gar.), Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Vladimíra Nováková
Cvičící:
Petr Kalčev (gar.), Eduard Hromada (gar.), Jiří Novák (gar.), Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Jaroslava Nováková, Vladimíra Nováková, Michal Rohlena, Lukáš Rudl
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

!TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

?MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6

?SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1

?HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-480

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
Út
místnost TH:B-375

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-480

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B480
místnost TH:B-375

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
St
místnost TH:B-375

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B375
místnost TH:B-374

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B374
místnost TH:C-215

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:C-215

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2733006.html