Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomika a management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126EKMN Z,ZK 7 4P+2C česky
Přednášející:
Petr Kalčev (gar.), Eduard Hromada (gar.), Jiří Novák (gar.), Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Aleš Tomek (gar.), Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Petr Matějka, Vladimíra Nováková
Cvičící:
Petr Kalčev (gar.), Eduard Hromada (gar.), Jiří Novák (gar.), Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Aleš Tomek (gar.), Jindřiška Bušková, Božena Kadeřábková, Daniel Macek, Petr Matějka, Jaroslava Nováková, Vladimíra Nováková, Bohdan Povýšil, Michal Rohlena, Lukáš Rudl, Linda Ryšavá, Gabriela Vítková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvod do ekonomiky a řízení ve stavebnictví a seznámit je se základními ekonomickými pojmy a jejich praktickými aplikacemi. Studenti budou připraveni řešit základní stavebně-manažerské problémy ve stavebnictví. Získají základní informace o způsobu tvorby cen stavebních děl a osvojí si základní způsoby řízení stavebního podniku. Důraz je kladen na pochopení principu ekonomického myšlení ve vztahu ke stavebnictví. Mezi hlavní oblasti patří kalkulace stavebních prací a tvorba rozpočtu a všech jeho náležitostí. Dále je probírána oblast časového plánování a síťových grafů. Posluchač bude schopen graf nejen vytvořit, ale i vypočítat. Na jeho základě sestaví harmonogram a identifikuje možné rezervy. Studenti se naučí, jak se měří výkonnost ekonomiky, co znamená inflace a jaký dopad má růst cenové hladiny na jejich příjmy, jakou roli hraje centrální banka a její monetární politika. Trh práce je analyzován s ohledem na míru nezaměstnanosti, výklad fiskální politiky je orientován na financování deficitu státního rozpočtu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

!SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. a kol. Kalkulace nákladů ve stavebnictví. 2017. ISBN 978-80-01-06348-4

!TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7

?MINCKS, W. a JOHNSTON, H. Construction Jobsite Management. USA, 2017. ISBN 978-1-305-08179-6

?SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1

?HOLMAN, R. Ekonomie, 6. Vydání. C.H.Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-278-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-686

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-686

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-686

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-686

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
Út
místnost TH:B-471

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
místnost TH:B-471

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B471
St
místnost TH:B-481

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-286

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
místnost TH:B-286

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B286
Čt
místnost TH:B-873

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B873
místnost TH:B-874

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874

místnost TH:B-876

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-876

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-202

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
místnost TH:B-476

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B476
místnost TH:B-478

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:C-202

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C202
Čt
místnost TH:B-875

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875
místnost TH:B-876

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-974

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
místnost TH:B-874

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
místnost TH:B-876

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B876
místnost TH:B-875

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B875

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2733006.html