Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavební management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126STMN Z,ZK 6 3P+2C česky
Přednášející:
Dana Měšťanová (gar.), Zita Prostějovská (gar.), Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Jaroslava Tománková (gar.)
Cvičící:
Martin Čásenský, Dana Měšťanová (gar.), Zita Prostějovská (gar.), Renáta Schneiderová Heralová (gar.), Jaroslava Tománková (gar.), Tomáš Buchal, Matěj Buňat, Jakub Holcman, Pavel Krupík, Petr Metlička, Jan Pojar, Jakub Stuchlík, Zbyněk Škoda, Václav Tatýrek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Požadavky:

Pro zápis předmětu nejsou žádné požadavky.

Osnova přednášek:

1. Legislativa - vymezení pojmů

2. Občanský zákoník závazkové vztahy

3. Zákon o obchodních korporacích

4. Správní řád

5. Zákon o zadávání VZ

6. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

7. Výstavbový projekt - vymezení pojmů

8. Plánování projektu a controlling

9. Investiční projekt, feasibility study,

10. Hodnocení efektivnosti projektu

11. Dodavatelská příprava, procurement

12. BOZP, řízení kvality, ochrana životního prostředí

13. Rizika v projektu

Osnova cvičení:

1.-8. Investorská příprava - vyhodnocení efektivnosti investice a kroky k povolení stavby

Výpočet celkových nákladů, harmonogram, splátkový kalendář, CF

9.-13. Dodavatelská příprava malé zakázky, controling, stanovení potřeb zdrojů.

Cíle studia:

Získat celkový přehled o organizaci, řízení a financování výstavbových projektů z pohledu klienta a dodavatele. Získání základní orientace ve smluvních vztazích, v povolovacím procesu staveb, v procesu zadávání VZ.

Studijní materiály:

! TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha : Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.

!PROSTĚJOVSKÁ, Z. et al. Management výstavbových projektů. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.

? KLEE, L. International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 stran. ISBN 978-1-119-43038-4.

?HOPKIN, P. Fundamentals od Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. 2nd. ed. London : Kogan Page. 2012. ISBN 978-07494655391.

?A guide to the project management body of knowledge / Project Management Institute. 6thed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017. ISBN 978-1628251845.

:Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

:Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Poznámka:
Další informace:
http://k126.fsv.cvut.cz/?p=stmn
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
místnost TH:C-217

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C217
Út
místnost TH:B-481

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
místnost TH:B-686

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B686
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B481
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B687
místnost TH:B-874

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 113)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B874
místnost TH:C-215

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215
místnost TH:B-685

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
místnost TH:B-685

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B685
Út
místnost TH:B-585

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-581

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B581
místnost TH:B-478

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-585

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B585
místnost TH:B-478

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-479

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B479
St
místnost TH:B-478

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
místnost TH:B-478

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B478
Čt
místnost TH:B-693

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B693
místnost TH:C-215

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
C215

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4099206.html